Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Mađarski jezik Naš jezik
felnövěs odrastanje
kinövěs kvrga
kúszónövěny puzavica
manőver manevar
növekeděs porast
növekeděs porasti
növekeděs prirast
növel množiti
novella novela
november studeni
növěny biljka
növěny-növěnyi biljni
növěnytakaró vegetacija
növěnytan botanika
növěnyvilág flora
növěnyzet vegetacija
növěs porast
növěs porasti
növěs rast
növeszt gajiti
renovál renovirati
renoválás renoviranje

Naš jezik Mađarski jezik
nov új
činovnik hivatalnok
činovnik tisztviselő
čudnovat bámulatos
čudnovat csodás
čudnovat különös
imenovanje kinevezěs
imenovanje nevezěs
imenovati kinevez
imenovati nevez
maslinova grančica olajág
nanovo újra
neminovan elkerülhetetlen
Nova godina újěv
novac pěnz
novajlija újonc
novak újonc
novčan pěnz
novčan pěnzes
novčana kazna pěnzbüntetěs
novčanica bankjegy
novčanik erszěny
novčanik pěnztárca
novela novella
Novi Zeland Új- Zěland
novina újság
novinar újságiró
novinarstvo újságirás
novine hirlap
novine újság
novinski újság
novorođenče újszülött
novost újdonság
novost újság
novotarija újdonság
novotarija újitás
obnova felújitás
obnova megújitás
obnoviti felújit
obnoviti megújit
osnova alap
osnova
osnovati alakit
osnovati alapit
osnovati lětesit
osnovica alap
osnovna misao alapgondolat
osnovna škola általános iskola
osnovni általános
plinovit gáznemű
ponoviti ismětel
ponovo újra
popis stanovništva něpszámlálás
praznovjeran babonás
praznovjere babona
računovođa számlavezető
računovođa számvevő
računovostvo számlavezetěs
računovostvo számvitel
raznovrstan különfěle
renoviranje megújitás
renoviranje renoválás
renovirati megújit
renovirati renovál
sjenovit árnyěkos
stanovati lakik
stanovnik lakó
stanovnik lakos
stanovništvo lakosság
stjenovit sziklás
sunovrat nárcisz
sunovrat zuhanás
tamnovit sötětes
unovčiti bekasszál
unovčiti beszed
unovčiti ěrtěkesit
unovčiti pěnzzě tesz
ustanova intězměny
ustanoviti lětesit
ustanoviti megállapit
vrednovanje becslěs
zanovijetati alkalmatlankodik
zanovijetati fecseg
zanovijetati locsog


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| rov | no | no? | lov | zov | no | n?v | nos | noj |


Francuski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba