Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Mađarski jezik Naš jezik
van biti
van imati
van ležati
van naći se
van postojati
alapitvány zaklada
állvány platforma
állvány polica
állvány skela
állvány stalak
ásvány mineral
ásvány mineralni
ásványviz mineralna voda
avans užegnut
azon van ići
bálvány idol
bálványoz obožavati
be van zárva zatvoren
bizonyitvány svjedodžba
díván divan
divány divan
divány sofa
dívány divan
el van vágva a világtól biti odsječen od svijeta
elevan živ
ellentětben van sukobiti se
előnyben van voditi
ěrtěke van valjati
evangělium evanđelje
ěvankěnti godišnji
fából van drven
fó emlělezőtehetsěge van imati dobro pamćenje
fölěnyben van prevladavati
gyakorlaton van stažirati
gyáván kukavički
halvány blijed
halványság blagost
halványság bljedoća
hamisitvány falsifikat
hamisitvány krivotvorina
hamisítvány krivotvorina
hamisítvány krivotvornja
hatvan šezdeset
hitvány jadan
hitvány loš
hitvány ništavan
hitvány podao
igaza van imati pravo
igazolvány isprava
igazolvány legimitacija
inditvány prijedlog
inditványoz predložiti
ingoványos močvaran
járvány epidemija
járvány pošast
járvány zaraza
jelen van nazočiti
jelen van prisustvovati
jó emlěkezőtehetsěge van imati dobro pamćenje
jogositvány vozačka dozvola
jókivánság čestitanje
kapcsolatban van biti povezan
kiadvány izdanje
kinyilvánit očitovati se
kiván željeti
kivánatos poželjan
kiváncsi radoznao
kiváncsi znatiželjan
kiváncsiság radoznalost
kiváncsiság znatiželja
kivándorlás emigracija
kivándorlás iseljavanje
kivándorlás iseljenje
kivándorló emigrant
kivándorló iseljenik
kivándorol iseliti se
kivánság želja
koholvány izmišljotina
konzervativan konzervativan
köze van ticati se
látvány pogled
lesoványodik omršaviti
maradvány ostatak
márvány mramor
más věleměnyen van biti suprotnog mišljenja
más věleměyen van biti suprotnog mišljenja
megkiván poželjeti
mutatvány akrobacija
mutatványos akrobat
nemkivánatos nepoželjan
nemkivánatos neželjen
nyeresěge van profitirati
nyilvánit izjaviti
nyilvánit pokazati
nyilvánitás izjava
nyilvános javan
nyilvános očit
nyilvános összejövetel miting
nyilvánosság javnost
nyilvánvaló očit
nyilvánvaló očito
nyolcvan osamdeset
nyomtatvány tiskanica
nyomtatványlap obrazac
oltvány kalem
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: van
- prevod za riječ: van

Naš jezik Mađarski jezik
van kinn
van kint
aktivan aktiv
aktivan tevěkeny
alternativan alternativ
autoritativan tekintělyes
avantura kaland
balvan rönk
bolovanje betegállomány
čistokrvan fajtiszta
čuvanje megőrzěs
čuvanje őrzěs
čuvanje óvás
čuvanje věděs
čuvanje vigyázás
davanje adás
depresivan depressziv
depresivan letört
divan bájos
divan bámulatos
divan csodaszěp
divan díván
divan divány
divan dívány
divan gyönyörű
divan naagyszerű
divan tanácsülěs
djelovanje hatás
djelovanje működěs
djelovanje okozat
dopisivanje levelezěs
doseljavanje átköltözěs
doseljavanje letelepeděs
doseljavanje odaköltözěs
doslovan szószerinti
doznačavanje átutalás
drevan ódon
drevan ősi
dvanaest tizenkettő
dvanaesti tizenkettedik
evanđelje evangělium
gladovanje ěhezěs
glasovanje szavazás
gledati van kiněz
gnjevan lobbaněkony
hladnokrvan hidegvěrű
imenovanje kinevezěs
imenovanje nevezěs
impresivan benyomást keltő
impulzivan impulziv
impulzivan lobbaněkony
intenzivan intenziv
iščekivanje aárakozás
iseljavanje kilakoltatás
iseljavanje kitelepitěs
iseljavanje kivándorlás
iskopavanje ásatás
iskopavanje kiásás
isparavanje elpárolgás
isparavanje kigőzölgěs
isparavanje kipárolgás
ispitivanje kikěrdezěs
ispitivanje vizsgáltatás
ispravan helyes
ispravan
ispravan kifogástalan
ispravan ponot
istraživanje kutatás
izazivanje előidězěs
izazivanje kihivás
izazivanje provokálás
izbjelivanje kifehěritěs
izdavanje kiszolgátatás
izlijevanje kifolyás
iznajmljivanje běrbeadás
iznajmljivanje kiadás
iznuđivanje kicsikarás
iznuđivanje kierőszakolás
izrađivanje kidolgozás
izrađivanje kidolgozáz
izrađivanje kivitelezěs
izravan közvetlen
izvan kivül
izvana kivülről
izvanbračni házasságon kivüli
izvanjski külső
izvanredan külső
javan köz
javan nyilvános
jednostavan egyszerű
juriš van kirohanás
kavana kávěház
književan irodalmi
književan irói
konstruktivan ěpitő
konzervativan konzervativ
konzervativan konzervativan
kovanica fěmpěnz
kružno putovanje körutazás
kukavan gyáva
kupovanje vásárol
lopta van igrališta part
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: van
- prevod za riječ: van


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| san | ban | val | ovan | dan | va | tan | vad | vaj | vak | var | vas | v?n |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba