Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Mađarski jezik Naš jezik
állatvilág fauna
állatvilág životinjski svijet
alvilág podzemlje
alvilági podzemni
antikvitás antikvitet
arra visz nanijeti
árviz poplava
árviz potop
ásványviz mineralna voda
átvihető prenosiv
átvisz prenijeti
átvisz prenositi
átviszgálás pregled
átvitel prijenos
átvitel prijevoz
átvitel transmisija
átvivěs prijenos
átvizsgál pregledati
bevisz unijeti
bevitel dovoz
bevitel import
bevitel uvoz
biti duhovit sziporkázik
civil civil
civil civilni
civil građanin
civil građanski
civil-polgári civilni
civilizáció civilizacija
civilizáció uljudba
civilizál civilizirati
civilizál uljuditi
csillagvizsgáló zvjezdarnica
deviza deviza
el van vágva a világtól biti odsječen od svijeta
elbukik a vizsgán pasti na ispitu
elvisel izdržati
elvisel iznositi
elvisel podnijeti
elvisel snositi
elviselhetetlen neizdrživ
elviselhetetlen nepodnošljiv
elviselt iznošen
elvisz nositi
elvisz odnijeti
elvisz odvesti
elvisz ponijeti
elvivěs odnošenje
ěrettsěgi vizsga matura
ěvi godišnji
ěvitzed desetljeće
felfelě a vizen uzvodno
felhevit zagrijati
felülvizsgál pregledati
felülvizsgálat preispitivanje
felülvizsgálat revizija
felvidit razigrati
felvidit razveseliti
felvidul razveseliti se
felvilágosit obavijestiti
felvilágositás obavijest
felvilágositás prosvjeta
felvillan sinuti
felvirágzás polet
felvirágzás procvat
folyóviz tekućica
főněvi igeněv infinitiv
gabonatermő viděk žitnica
gěptáviró teleks
góvihar mećava
havi mjesečni
hevit žariti
hóvihar mećava
improvizál improvizirati
individuális individualan
javit poboljšati
javit popraviti
javít krpati
javitás ispravak
javitás popravak
javitás popravljanje
javítás krpanje
javitś ispravljenje
karddal viv mačevati se
kardvivás mačevanje
kaviár kavijar
kavics oblutak
kavics šljunak
kavicsos oblutak
kavicsos šljunčani
kelvirág cvjetača
kelvirág karfiol
kěpvisel zastupati
kěpviselet predstavništvo
kěpviselő predstavnik
kěpviselő zastupnik
kěpviselőház zastupnički dom
keresztes vipera šarka
keresztülvisz izvesti
keresztülvisz prodrijeti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: vi
- prevod za riječ: vi

Naš jezik Mađarski jezik
vi ön
vi önök
vi ti
aktivirati aktivál
aktivirati működěsbe hoz
antikvitet antikvitás
antikvitet rěgisěg
avijacija lěgierők
avijatičar pilóta
avijatičar repülő
avion repülő
avion repülőgěp
bačva za vino boroshordó
baviti se foglalkozik
baviti se foglalkozik valamivel
baviti se időzik
bez svijesti eszměletlen
biti duhovit szellemes
biti odsječen od svijeta el van vágva a világtól
bjelančevina fehěrje
blagosloviti megáld
bolja polovica a párom
boravište tartózkodási hely
boraviti tartózkodik
bradavica mellbimbó
bradavica szemölcs
brdovit hegyes
britvica borotva
civil civil
civilizacija civilizáció
civilizirati civilizál
civilni civil
civilni civil-polgári
cjelovit ěp
cjelovit integrális
cjelovit kompakt
cjelovit teljes
cjelovitost ěpsěg
cjelovitost teljessěg
čudovište szörny
cvijet virág
dalekovidan előrelátó
dalekovidan távolláto
darovitost tehetsěg
daviti se fuldoklik
daviti se fullad
devalvirati devalvál
devalvirati leěrtěkel
deviza deviza
deviza külföldi fizetěsi eszköz
diviti se bámul
diviti se csodál
djevica szűz
djevičanstvo szűzssěg
dobaviti leszállit
domovina haza
domovina hon
dostaviti kězbesit
doviđenja viszontlátásra
drhtavica láz
drhtavica reszketěs
Duhovi pünkösd
duhovit szellemes
filmska zvijezda filmcsillag
glasovir zongora
glasovit hires
glasovit hirneves
glavica fej
gnjaviti gyötör
gnjaviti idegesit
gotovina kěszpěnz
građanin svijeta kozmopolita
građevina ěpitměny
građevina ěpület
građevinar ěpitěsz
građevinarstvo ěpitěszet
grmljavina dörgěs
grmljavina mennydörgěs
grmovit cserjěs
hirovit rigolyás
hirovit szeszělyes
hladovina árnyěk
hladovina hűvös hely
hladovina hűvössěg
hrastovina tölgyfa
hrskavica porc
imate li što prijaviti van valami elvámolnivalója
imovina tulajdon
improvizirati improvizál
individualan egyěni
individualan individuális
interviju interjú
interviju nyilatkozat
iskriviti elferdit
iskriviti elgörbit
iskriviti meggörbit
ispostaviti se kiderül
ispovijed beismerěs
ispovijed gyónás
ispovijedati meggyónik
ispraviti se helyreigazit
ispraviti se kiegyenesit
ispraviti se kijavit
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: vi
- prevod za riječ: vi


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| vid | i | ?vi | ovi | ki | mi | svi | ni | si | ti | vic | vig | viv | viz | v? |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba