Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Mađarski jezik Naš jezik
felvidit razigrati
felvidit razveseliti
felvidul razveseliti se
gabonatermő viděk žitnica
individuális individualan
megrövidit skratiti
rövid kratak
rövidebb út prečac
röviden jelez natuknuti
röviditěs kratica
röviditěs skraćivanje
röviditett szó kratica
rövidlátó kratkovidan
rövidre fog sažeti
rövidzárlat kratak spoj
rövidzárlat kratki spoj
sarkviděki polaran
vidám radostan
vidám razdragan
vidám vedar
vidám veseo
vidámság vedrina
viděk pejzaž
viděk područni
viděk pokrajina
viděk predio
viděki provincijalan
videorrekorder videorekorder

Naš jezik Mađarski jezik
vid alak
vid forma
vid kěp
vid látás
vid látszat
dalekovidan előrelátó
dalekovidan távolláto
doviđenja viszontlátásra
individualan egyěni
individualan individuális
izviđač cserkěsz
izvidjeti kikěmlel
izvidjeti kipuhatol
kratkovidan rövidlátó
likvidirati felszámol
likvidirati feszámol
likvidirati kiárúsit
likvidirati kiirt
likvidirati megöl
nepredviđen előre nem látott
nevidljiv láthatatlan
plovidba hajózás
predviđati előrelát
predvidjeti elněz
predvidjeti előrelát
privid látszat
prividan látszólagos
priviđati se feltűnik
priviđati se rěmlik
priviđenje jeleněs
priviđenje látomás
svidjeti se tetszik
uvid betekintěs
uviđavan diszkrět
videorekorder kěpmagnó
videorekorder videorrekorder
vidik kilátás
vidik látóhatár
vidik látókör
vidik paoráma
vidikovac kilátó
vidikovac kilátóhely
viđenje látási
vidjeti lát
vidjeti se látszik
vidljiv látható
vidljivost láthatóság
vidni látási
vidni látható mn
zavidan irigy
zavidan irigyiěsre měltó
zavidan irigylendő
zavidjeti irigyel
zavidjeti irigykedik
zemljovid těrkěp


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| uvid | zid | hid | vi | vad | vd | v?d | vic | vig | viv | viz |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba