Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
Ion jon
Addition, die dodatak
Addition, die dodavanje
Addition, die dopuna
Addition, die povećanje
Addition, die sabiranje
Addition, die suma
Addition, die zbir
Administration, der administracija
Adsorption zgušnjavanje po površini
Affirmation, das afirmacija
Aggression, die agresija
Ambition, die ambicija
Ambition, die slavoljublje
Ambition, die težnja
Amortisation amortizacija
Amortisation otplata duga
Amputation, die amputacija
Anion anion
Artikulation, die artikulacija
Aspiration aspiracija
Aspiration duh
Aspiration nadanje
Aspiration težnja
Aspiration usisavanje
Aspiration uvlačenje
Aspiration želja
Auktion, die dražba
Auktion, die javna prodaja
Auktion, die licitacija
Automation, das automatizacija
Automation, das ekspres restoran
Bilion, die bilion
Deflation, die deflacija
Degeneration degeneracija
Degeneration izrođenost
Deklination, die deklinacija
Deklination, die odbijanje
Deklination, die opadanje
Deklination, die propadanje
Demonstration demonstracija
Demoralisation moralni pad
Demoralisation obeshrabrenje
Denunziation optuživanje
Denunziation potkazivanje
Deportation, die deportacija
Deportation, die izgnanstvo
Deportation, die progonstvo
Deportation, die protjerivanje
desillusionieren osloboditi čari
Desillusionieren razočaranje
desillusionieren razočarati
Desinfektion, die dezinfekcija
Desinfektionsmittel, das dezinfekciono sredstvo
Destillation, die destilicija
Diktion dikcija
Diktion govornička vještina
Diktion način izražavanja
Diktion stil
Diskussion, die diskusija
Dissertation disertacija
Dokumentation dokumentacija
Ejakulation ejakulacija
Ejakulation lučenje
Ejakulation usklik
Emission, das ispuštanje
Emission, das izlučivanje
Emission, das širenje
Emission, das zračenje
Emulsion emulzija
Endstation, die granica
Endstation, die kraj
Endstation, die krajnja stanica
Endstation, die završetak
Endstationen, das završeci
Endstationen, das završetci
Erosion, das erozija
Erosion, das nagrizanje
Eskalation, das eskalacija
Explosion, das eksplozija
Faszination, die čar
Fiktion, das fikcija
Filtration, die cijeđenje
Filtration, die filtriranje
Föderation, die federacija
funktion djelati
Funktion, das dužnost
Funktion, das funkcija
funktion raditi
Funktionä funkcioner
funktionierend funkcionisanje
Funktionierend rad
funktionsfähi operativan
funktionsfähi pogonski
funktionsfähi radnik
funktionsgemä funkcionalan
Funktionsstörun, die greška u hardveru
Fusion, die fuzija (finansijski)
Fusion, die spajanje preduzeća
Fusion, die udruživanje
Ganglion, das živčani čvor
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ion
- prevod za riječ: ion

Naš jezik Njemački jezik
akcionar Effektenbesitzer, der
anion Anion
apelacioni Beschwerdeführe
audion Verstärkerröh
avijacioni luft
avion Flugzeug, das
avion Maschine, die
avion amfibija Amphibie, die
avion borbeni Kampfflugzeug
avion sa dva krila Zweidecker
avioni Handwerk, das
avionski im Flugzeug beförder
avionsko krilce Querruder
bastion Bollwerk, das
bilion Bilion, die
bilion Milliarde
biti pionir Pionier
borbeni avion Kampfflugzeug
cionista Zionist
denacionalizovati entstaatlichen
dezinfekciono sredstvo Desinfektionsmittel, das
dimenzioniran maß au
dimenzioniranje Größeneinteilu
dimenzionirati größ
dioni Schnitt...
dionica gemeinsam benutzen
dioničar Hauptaktionä
dvosekcioni halbierte
elisa aviona Luftschraube, die
embrion Embryo, der (das)
emisija dionica stellend
emocionalan gefühlsmäß
fizionomija Physiognomie
frakcionaški parteisüchti
frakcionaštvo Parteigeist
funkcionalan funktionsgemä
funkcioner Funktionä
funkcioner offiziell
funkcionisanje Bedienung, die
funkcionisanje funktionierend
fuzionirati vereinigen
fuzionirati (finansijski) mischen
gorionik Brenner, der
gorionik Fackel, die
gostiona Gaststätt, die
gostionica Kneipe
gostioničar Gastwirt, der
gostioničar Vermieter, der
gostioničar Wirt
hidroavion Hydroplan
hidroavion Seeflugzeug
hidroavion Wasserflugzeug
instalacioni vod Leitung, die
iracionalan unvernünfti
izolaciona cijev Isolierenderohr, das
izolaciona cijev Röhr
izolaciona cijev Spaghetti
izolaciona kuglica Perle
izolacioni isolierend
kadionica Rauchfaß
kamion Güterwage
kamion Lastwagen
kamionet Möbelwage
kanalizaciona cijev Kanalisationsrohr, das
kaznionica Strafanstalt
kolekcionar Sammler, der
komutacioni sto Feld, das
kondicionalan bedingt durch
konstitucionalan gesetzmäß
konstitucioni gesetzmäß
konvencionalan förmlich
konvencionalan konventionell
korupcionaš Schieber, der
krstionica Schriftart
legionar Legionä
linijski putnički avion Verkehrsflugzeug
losion Lotion
mađioničar Zauberer
magacionar Lagerverwalter, der
magacioner Lagerverwalter
marioneta Marionette
mastionica Tintenfaß, das
milicionar Polizist
milion Million
milioner Millionä
misionar Missionar
misionarski Missionar
multinacionalni multinational
nacionalan national
nacionalist(a) Nationalist
nacionalizacija Verstaatlichung
nacionalizam Nationalismus
nacionalizovat verstaatlichen
nacionalna pripadnost Nationalitä
nacionalni national
nacionalnost Nation
nacionalnost Nationalitä
nestacionaran unsicher
nosioni nasal
okvir kamiona Kaminsims
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ion
- prevod za riječ: ion


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ton | bon | in | Ion | jon | ?on | on | Ton | von |


Rječnik medicinskih pojmova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba