Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
nun dakle
nun sada
Ablehnung neodobravanje
Ablehnung odbijanje
Ablehnung prednost
Abordnung, die delegacija
Abordnung, die izaslanstvo
Abordnung, die misija
Ahnung, die slutnja
anderer Meinung sein disidencija
anderer Meinung sein misliti drugačije
anderer Meinung sein ne slagati se
Aneignung, die određivanje
Aneignung, die opredeljivanje
Aneignung, die prisvajanje
Anerkennung, die priznanje
Anordnung, die aranžman
Anordnung, die centriranje
Anordnung, die dogovor
Anordnung, die format
Anordnung, die grupisanje
Anordnung, die linija stroja
Anordnung, die nagodba
Anordnung, die obrada
Anordnung, die orijentacija
Anordnung, die plan
Anordnung, die podešavanje
Anordnung, die poravnavanje
Anordnung, die poredak
Anordnung, die postrojavanje
Anordnung, die prerada
Anordnung, die pripreme
Anordnung, die raspored
Anordnung, die razmještaj
Anordnung, die regulacija
Anordnung, die slog elemenata
Anordnung, die sporazum
Anordnung, die svrstavanje
Anordnung, die šema
Anordnung, die uređenje
Arbeitlosenunterstützun ispomoć
Arbeitlosenunterstützun mali dio
Arbeitlosenunterstützun milostinja
Arbeitlosenunterstützun pripomoć
Aufzeichnung, die bilješka
Aufzeichnung, die notacija
Aufzeichnung, die sistem bileženja
Aufzeichnung, die sistem znakova
Ausdehnung, die prostor
Ausdehnung, die širenje
Ausdehnung, die širina
ausdehnungsfähi ekspanzivan
ausdehnungsfähi prostran
ausdehnungsfähi rastregljiv
Bedienung, die djelovanje
Bedienung, die funkcionisanje
Bedienung, die ishod
Bedienung, die iskorišćavanje
Bedienung, die operacija
Bedienung, die posljedica
Bedienung, die rad
Bedienung, die radnja
bedienungsfeld hrabriti
Bedienungsfeld konzola
Bedienungsfeld konzolska pisaća mašina
bedienungsfeld tješiti
Begegnung, die dvoboj
Begegnung, die miting
Begegnung, die sastanak
Begegnung, die sjednica
Begegnung, die skup
Begegnung, die sporedni kolosijek
Begegnung, die susret
Belohnung, die dobitak
Belohnung, die nagrada
belohnung nagraditi
Belohnung, die nagradni
Belohnung, die naknada
belohnung naknaditi
belohnung ocijeniti
Belohnung, die otšteta
Belohnung, die plata
Belohnung, die premija
Belohnung, die zgoditak
Benennung apoen
Benennung naimenovanje
Benennung naziv
Benennung vjeroispovijest
Benennung vrijednost novca
Berechnung, die izračunjavanje
Berechnung, die kalkulacija
Berechnung, die prebrojavanje
Berechnung, die proračun
Berechnung, die računanje
Besinnung, die svijest
Betonung, die frekventna korekcija
Betonung, die isticanje
Betonung, die naglasak
Betonung, die naglašavanje
Betonung, die značaj
Bezeichnung, die ime
Bezeichnung, die naziv
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: nun
- prevod za riječ: nun

Naš jezik Njemački jezik
denuncijant Ankläge
denuncijant Denuziant, der
nuncije Diener, der


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pun | ?un | jun | neun | nur | tun |


Njemačko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba