Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
tun raditi
tun učiniti
Abartung, die degeneracija
Abästung, die kresanje grana
Ableitung, die nagla promjena
Ableitung, die odvratnost
Abrüstung, die razoružanje
Abrüstung, die razoružavanje
Abwertung, die devalvacija
abwertung gubitak vrijednosti
anbetungswürdi divan
Andeutung, die aluzija
Andeutung, die nagovještaj
Andeutung, die nagovještavanje
Andeutung, die nagovještenje
anleitung predvoditi
anleitung rukovoditi
Anleitung, die rukovođenje
Anleitung, die upravljanje
anleitung upravljati
Anleitung, die uputa
Anleitung, die uputstvo
anleitung voditi
Anleitung, die vođa
Anleitung, die vođenje
antun zaogrnuti
Arbeiterselbstverwaltung, die radničko samoupravljanje
auf eigene Verantwortung na vlastitu odgovornost
Aufforstung, die pošumljavanje
Aufrichtung, die građenje
Aufrichtung, die montaža
Aufrichtung, die sklapanje
auftun rastvoriti
Ausarbeitung, die razrada
Ausbeutung, die eksploatacija
Ausbreitung, die proširenje (posla, preduzeća)
Ausbuchtung, die ispupčenje
Ausdünstun isparavanje
Ausdünstun isparenje
Ausrottung, die iskorjenjivanje
Ausrottung, die istrebljenje
Ausrüstun, die oprema
Ausrüstun, die oruđe
Ausrüstun, die osoblje
Ausrüstun, die uređaj
Ausstattung, die dekor
Ausstattung, die konfiguracija
Ausstattung, die namještaj
Ausstattung, die oblik
Ausstattung, die obris
Ausstattung, die oprema
ausstattung opremiti se
Ausstattung, die pribor
ausstattung snabdjeti
Ausstattung, die sprema
Austattung okolina
Austattung sredina
Austattung životne prilike
Auswertung, die ocjena
Auswertung, die procjena
Babyausstattung oprema za bebe
Beachtung običaj
Beachtung obred
Beachtung održavanje
Beachtung pridržavanje
Bearbeitung, die priprema za štampu
Bedeutung, die cilj
Bedeutung, die import
Bedeutung, die ispupčenje
Bedeutung, die izbočina
bedeutung izrazit
Bedeutung, die izražajnost
Bedeutung, die namjera
Bedeutung, die neravnina
Bedeutung, die smisao
Bedeutung, die tačnost
Bedeutung, die uvoz
bedeutung uvoziti
Bedeutung, die valjanost
bedeutung važiti
Bedeutung, die važnost
Bedeutung, die značaj
bedeutung značajan
Bedeutung, die značajnost
Bedeutung, die značenje
bedeutung značiti
bedeutungslos beznačajan
bedeutungslos elementaran
bedeutungslos neozbiljan
bedeutungslos nevažan
bedeutungslos neznatan
bedeutungslos ništavan
bedeutungslos običan
bedeutungslos prost
bedeutungslos svakidašnji
bedeutungsvoll bogat
bedeutungsvoll bremenit
bedeutungsvoll stvaralački
bedeutungsvoll trudna
bedeutungsvoll značajan
Befruchtung, die natapanje
Befruchtung, die sijanje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: tun
- prevod za riječ: tun

Naš jezik Njemački jezik
bušenje tunela Tunnelbau
napraviti tunel Tunnel, der
oportunista mäß
oportunista Opportunist
oportunizam Opportunismus
plotun Salve
tuna Thunfisch, der
tunel Tunnel, der
tunelski efeka Tunnelbau
tunelsko prolaženje Tunnelbau
tunika Waffenrock


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ton | tu | pun | tup | tu | trn | tu? | trun | ten | ?un | jun | nun | tuna | tut |


Njemački obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba