Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
pah frktati
pah fuj
pah izraziti prezir
pah pi
Pah uzvik
erspähe spaziti
erspähe uhoditi
Spähe istraživač
Spähe izvidnik
Spähe izviđač
Spähe lord
spähe per
Spähe pionir
Spähe skaut
Spähe služitelj
spähen izjednačiti se
spähen izviđati
spähen motriti
spähen pojaviti se
spähen posmatrati
spähen prezrivo odbiti
spähen uhoditi
spähen zagledati se
Späher, der uhoda

Naš jezik Njemački jezik
kaša od pahuljica Haferbrei
pahuljast flaumig
pahuljica Flocke, die
pahuljice Grippe
snježna pahulja Schneeflocke


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pad | prah | dah | mah | pas | fah | par | plah | Pah | peh | ah | pa | pa |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba