Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
ansammeln gomilati
ansammeln nagomilati
ansammeln sakupljati
ansammeln skupiti
ansammeln skupljati
ansammeln zgrnuti
ansammeln zgrtati
Ansammlung, die sastavljanje
Ansammlung, die skup
Ansammlung, die skupljanje
arbeitsam radin
aufmerksam brižljiv
aufmerksam pažljiv
aufmerksam pažljivo
aufmerksam pozoran
aufmerksam predusjetljiv
aufmerksam promišljen
aufmerksam učtiv
aufmerksam machen upozoriti
Balsam, der balzam
Balsam, der melem
bedeutsam bitan
bedeutsam izrazit
bedeutsam karakterističan
bedeutsam ovog časa
bedeutsam važan
bedeutsam važeći
bedeutsam zanimljiv
bedeutsam značajan
bedeutsam znatan
Bedeutsamkeit, die važnost
behutsam oprezno
beisammen skupa
Beredsamkeit, die rječitost
biegsam mek, mehak
biegsam neotporan
biegsam popustljiv
biegsam povodljiv
biegsam savitljiv
biegsam vitak
Biegsamkeit, die gipkost
Biegsamkeit, die popustljivost
Biegsamkeit, die povodljivost
Biegsamkeit, die savitljivost
duldsam dopušten
duldsam dozvoljen
duldsam popustljiv
duldsam strpljiv
duldsam tolerantan
duldsam trpeljiv
Duldsamkeit, die dopušteno odstupanje
Duldsamkeit, die dozvoljena doza
Duldsamkeit, die strpljivost
Duldsamkeit, die tolerancija
Duldsamkeit, die trpeljivost
ehrsam častan
einbalsamieren balsamovati
einbalsamieren balzamirati
einsam neženjen
einsam pust
einsam sam
einsam samac
einsam usamljen
einsam zabačen
einsam zabitan
Einsamkeit, die samoća
einsammeln ubirati
empfindsam osjećajan
empfindsam sentimentalan
enthaltsam umjeren
enthaltsam uzdržljiv
folgsam pokoran
folgsam poslušan
Folgsamkeit, die pokornost
Folgsamkeit, die poslušnost
furchtsam malodušan
furchtsam plašljiv
furchtsam strašan
furchtsam strašljiv
Gedichtsammlung antologija
gemeinsam objedinjen
gemeinsam sjedinjen
gemeinsam skupa
gemeinsam ujedno
gemeinsam zajednički
gemeinsam zajedno
gemeinsam benutzen akcija
gemeinsam benutzen dijeliti
gemeinsam benutzen dio
gemeinsam benutzen dionica
gemeinsam benutzen kvota
gemeinsam benutzen lemeš
gemeinsam benutzen podijeliti
gemeinsam benutzen raonik
gemeinsam benutzen raspodijeliti
gemeinsam benutzen sudjelovati
gemeinsam benutzen udio
gemeinsam benutzen ulog
gemeinsam benutzen uplata
gemeinsam benutzen zajednički koristiti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sam
- prevod za riječ: sam

Naš jezik Njemački jezik
sam allein
sam einsam
sam einzeln
sam persönlic
sam selber
sam selbst
ansambl Ensemble
balsamovati einbalsamieren
balsamovati mammi
basamak Treppe, die
išamarati schlagen
ja sam Selbst
jesam (pomoćni glagol) bin
nasamariti abspeisen
nasamariti täusche
nasamo privat
nesamostalan abhängig vo
nesamostalan Eigenschaftswort, das
oni sami selbst
osam acht
osama Einöde, die
ošamariti schlagen
osamdeset achtzig
osamiti se abschließe
osamljenik Einsiedler, der
osamljenost Zurückgezogenhei
ošamućen gemischt
ošamućenost Stumpfheit, die
radničko samoupravljanje Arbeiterselbstverwaltung, die
sam (pomoćni glagol) bin
samac einsam
samac einzeln
samac männlic
samac verbinden
samac (jelen) Bock, der
samac (neoženjen čovjek) Hagestolz, der
samac (neoženjen čovjek) Junggeselle, der
šamar Box
šamar Ohrfeige, die
šamar Schlag, der
samica Einzelhaft, die
samica Einzelzelle, die
samica Verbinden
samica (neudata žena) Ledige, die
samilost Erbarmen, das
samilost Mitleid, das
samilost Schade
samilostan reumüti
samljeti prašak zerreiben
samo aber
samo allein
samo ausschließlic
samo bloß
samo einfach
samo einzig
samo lediglich
samo nur
samo vereinfachen
samo ako beliefert
samo od sebe spontan
samo toliko lediglich
samoća Alleinsein, das
samoća Einsamkeit, die
samoća Heimlichkeit
samodopadnost Geltungsbedürfni
samodržac Autokrat, die
samoglasnik Selbstlaut, der
samoglasnik Vokal, der
samohvalisanje Toben
samokritičan selbstkritisch
samokritika Selbstprüfun
samoljublje Geltungsbedürfni
samoobmana Selbsttäuschung, die
samoodređenje Selbstbestimmung, die
samoodricanje Verzicht
samoposluživanje Selbstbedienung, die
samopouzdan anmassend
samopouzdan flott
samopouzdan todsicher
samopouzdanje Annahme, die
samopouzdanje Backe, die
samopouzdanje Selbstvertrauen, das
samopouzdanje Vermutung
samopouzdanje Versicherung
samoprekidač Zitternder
samorodan angeboren
samostalan selbstständig
samostalan substantiv
samostalan unabhängig
samostalno unbedingt
samostalnost Selbstständigkeit, die
samostalnost Unabhängigkeit, die
samostan Abtei, die
samostan Kloster, das
samostan Priorei
samosvijest Selbstbewußtsein, das
samosvijest Stolz
samosvjestan anmassend
samosvjestan selbstbewußt
samosvjestan todsicher
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sam
- prevod za riječ: sam


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| samo | osam | sav | sem | ram | sram | sa | sad | san | salm | samt | sat | sag | som |


Ilustrovani kompjuterski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba