Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
absagen ne držati
Ansager, der najavljivač
Ansager, der objavljivač
Ansager, der spiker
aussagend predikativ
gesäg rezan
gesäg testerisan
gesagt-getan rečeno-učinjeno
Hörensage glas
Hörensage prepričavanje
Laubsägearbeit rezbarija
Massage masaža
massage masirati
Massage trljanje
Passagier, der putnik
Passagierdampfer, der putnički brod
Passagierschiff, das putnički brod
Säg izreka
Säg poslovica
Sage legenda
Sage mit
Sage mitska ličnost
Sage predanje
Sage priče o bogovim
Sage saga
säge fino ozubiti
säge izreckan
säge nazubljen
Säge, die testera
säge zupčast
sagen čitati
sagen govoriti
sagen iskazati
sagen izjaviti
sagen izreći
sagen kazati
sagen mišljenje
sagen odgovarati
sagen reći
Sagen red
sagen saopštiti
sägen testerati
sägen testerisati
sagenhaft basnoslovan
sagenhaft legendaran
sagenhaft nevjerovatan
Sägewer strugara
Sägezah zubac testere
sägt izreckan
sägt ozupčen
sägt zupčast
sozusagen tako reći
ungesagt neiskazan
ungesagt neizrečeno
unsagbar neizreciv
unsagbar neopisiv
unsagbar užasan
unsagbar vrlo loš
untersagen spriječiti
untersagen zabraniti
untersagt zabranjen
Versagen bankrot
Versagen greška
versagen ne uspjeti
versagen nedostajati
Versagen nestašica
Versagen neuspjeh
versagen opasti
Versagen prelom
Versagen propast
versagen propasti
Versagen propust
versagen propustiti
versagen razočarati
Versagen stečaj
Visage lice
Voraussage prognoza
voraussagen gatati
voraussagen prognozirati
voraussagen proreći
voraussagen proricati
vorhergesagt predskazati
Vorhersage predviđanje
Vorhersage prognoza
Vorhersage proricanje
vorhersagen naslutiti
vorhersagen predosjetiti
vorhersagen predskazati
vorhersagen pretskazati
vorhersagen proreći
vorsagen čitati napamet
vorsagen deklamovati
vorsagen govoriti
vorsagen nabrajati
vorsagen pričati
vorsagen recitovati
Wahrsagen gatanje
wahrsagen gatati
wahrsagen predskazati
wahrsagen proreći
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sag
- prevod za riječ: sag

Naš jezik Njemački jezik
sag Teppich, der
dati saglasnos zustimmen
dobiti saglasnost zustimmen
nesagorio unverbrannt
nesagoriv unverbrennbar
prećutna saglasnost Ergebung, die
saga Sage
sagibati se hocken
saglasan bereit
saglasan einverstanden
saglasiti se zustimmen
saglasno gemä
saglasnost Annahme, die
saglasnost Billigung, die
saglasnost Einverständnis, das
saglasnost Erfüllun, die
saglasnost Machtübernahm
saglasnost übereinstimme
saglasnost Übereinstimmung, die
sagnuti se sich beugen
sagnuti se sich bücken
sagoren verbrannt
sagorijevanje Verbrennung
sagorijevati brennen
sagoriti einäscher
sagraditi aufbauen
sagraditi erbauen
sagraditi errichten
usaglašavanje Verstellung
usaglašenost Vereinbarkeit


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sav | sam | sa | nag | sad | san | saga | sat | Tag | mag |


Leksikon računarskih termina

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba