Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
Satz, der član
Satz, der izreka
Satz, der kazna
Satz, der klauzula
satz osuditi
Satz, der paragraf
Satz, der presuda
Satz, der programski slog
Satz, der rečenica
Satz, der stavak
Satz, der štamparski slog
Satz, der talog
abhängiger Satz zavisna rečenica
Absatz, der prođa
Absatz, der stav u tekstu
Absatzgebiet, das tržište
Aussätzig gubavac
Bausatz alat (radnika)
Bausatz oprema
Bausatz ranac
Besatz, der dotjerivanje
Besatz, der izravnavanje
Besatz, der podešavanje
Besatz, der ukras
Bodensatz, das društveni ološ
BodenSatz, das gustiš
BodenSatz, das naslaga
Bodensatz, das otpaci
BodenSatz, das sediment
BodenSatz, das sloj
Bodensatz, das talog
Einsatz, der dodatak
Einsatz, der ulog
Einsatz, der umetak
Ersatz, der dubler
ersatz dublirati
Ersatz, der naknada
Ersatz, der naknada štete
Ersatz, der opravka
Ersatz, der otšeta
Ersatz, der raparacija
Ersatz, der zamjenik
ersatz zamjenjivati
Gegensatz, der antagonizam
Gegensatz, der neprijateljstvo
Gegensatz, der otpor
Gegensatz, der protivljenje
Gegensatz, der protivnost
Gegensatz, der suprotnost
gegensätzlich protivan
gegensätzlich suprotan
Grundsatz element
Grundsatz ideja
Grundsatz maksima
Grundsatz načelni princip
Grundsatz načelo
Grundsatz prauzrok
Grundsatz princip
Grundsatz sastavni dio
Grundsatz zakon
grundsätzlich bitan
grundsätzlich glavni
grundsätzlich kardinal
grundsätzlich osnovni
grundsätzlich osnovno
grundsätzlich prost (broj)
grundsätzlich svijetlocrven
grundsätzlich u osnovi
Hauptsatz, der glavna rečenica
Kaffeesatz, der kafeni talog
Lehrsatz pravilo
Lehrsatz teorema
Lehrsatz tvrdnja
Nebensatz, der sporedna rečenica
Prozentsatz, der postotak
Prozentsatz, der procenat
Prozentsatz, der procent
Prozentsatz, der procentna stopa
reißender Absatz jagma
satzdruck komponirati
satzdruck komponovati
satzdruck sačiniti
satzdruck sastaviti
satzdruck umiriti
Satzgefüge, das sklop rečenice
Satzung pisani zakon
Satzung statut
Satzung ustav
Satzung zakonska odredba
satzungsgemä ozakonjen
satzungsgemä ustavan
satzungsgemä zakonit
Schadenersatz naknada
Schadenersatz naknada štete
Schadenersatz otšteta
Tagesumsatz, der dnevni promet
Umsatz, der obrt
Umsatz, der obrtanje
Umsatz, der okretanje
Umsatz, der prevođenje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: satz
- prevod za riječ: satz


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| salz | satt | Satz | sat |


Turski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba