Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
unter dole
unter donji
unter ispod
unter niži
unter pod
Arbeitlosenunterstützun ispomoć
Arbeitlosenunterstützun mali dio
Arbeitlosenunterstützun milostinja
Arbeitlosenunterstützun pripomoć
darunter dole
darunter ispod
darunter pod
darunterliegend donji
darunterliegend koji je ispod
einem Mandat unterstellt pod mandatom
Ermunterung, die hrabrenje
falsch unterrichten dati pogrešno
falsch unterrichten dezinformisati
gerichtliche Untersuchung istraga
gerichtliche Untersuchung pretres
heruntergehen sići
herunterkommen sići
herunterkommen silaziti
herunterkommen spuštatiti se
herunterkommen voditi porijeklo
hinunterschlingen jesti halapljivo
Lebensunterhalt izdržavanje
Lebensunterhalt opstanak
Lebensunterhalt život
munter živahan
munter werden razmetati se
munter werden šepuriti se
Munterkeit vedrina
Munterkeit veselost
Munterkeit živahnost
nicht unterschrieben bez predznaka
Röntgenuntersuchung, die rentgenski pregled
sich unterhalten razonoditi se
sich unterhalten zabaviti se
sich unterscheiden razlikovati se
Sonnenuntergang, der zalazak sunca
unter dem Pantoffel papučar
Unterarm dolaktica
Unterausschuß podkomisija
Unterbauten osnove
unterbelichten nedovoljno osvijetljen
Unterbelichtung nedovoljna ekspozicija
unterbewerten potcijeniti
unterbewuß potsvjestan
unterbezahlen loše plaćati
unterbieten prodati ispod cijene
unterbieten prodati jeftino
unterbrach isprekidan
unterbrechen drobiti
unterbrechen lom
unterbrechen lomiti
unterbrechen narušiti
unterbrechen prekid
unterbrechen prekid struje
unterbrechen prekinuti
unterbrechen prekršiti riječ
unterbrechen prelom
Unterbrechen proboj
unterbrechen razbijati
unterbrechen slomiti
unterbrechen smetati
unterbrechen uznemiravati
Unterbrechung prekid
Unterbrechung prekid u programu
Unterbrechung presjeći
Unterbrechung stanka
Unterbrechung zastoj
unterbringen skloniti
unterbringen smjestiti
unterbringen zbrinuti
Unterbringung, die smještaj
unterdessen međutim
unterdessen u međuvremenu
unterdrück podjarmljen
unterdrücken poništiti
unterdrücken potisnuti
unterdrücken pritiskivati
unterdrücken savladati
unterdrücken suzbiti
unterdrücken tiranisati
unterdrücken tištiti
unterdrücken tlačiti
Unterdrücken, das ugnjetavanje
unterdrücken ugnjetavati
unterdrücken ugušiti
unterdrücken uništiti
unterdrücken zadržavati
Unterdrücker, der ugnjetač
Unterdrückung, die obuzdavanje
Unterdrückung, die potištenost
Unterdrückung, die suzbijanje
Unterdrückung, die tlačenje
Unterdrückung, die ugnjetavanje
Unterdrückung, die ugušivanje
unterentwickelt nerazvijen
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: unter
- prevod za riječ: unter


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| After | Alter | alter | nder | nder | Anker | anker | Aster | Auster | Bunker | Butter | Eiter | Ente | ente | Euter | Futter | hinter | intern | kanter | Kanter | Liter | munter | Muster | muster | Otter | Puter | sinter | Sinter | umber | ungern | unser | unstet | unten | untreu | Vater | Winter | wunder | Wunder | Zeter |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba