Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
Abbreviatur, die kratica
abbreviieren kratiti
aktivieren aktivirati
aktivierte aktivan
aktivierte aktiviran
aktivierte pobuđen
Aktivierung aktiviranje
Aktivierung pokretanje
Aktivierung uključenje
Aktivierung upućivanje
Aktivist, der aktivista
Aktivität aktivnost
allzuviel prekomjerno
allzuviel previše
behavioristisch vezano za ponašanje
Brevier, das molitvenik
Chauvinismus, der šovinizam
Chauvinist šovinista
Dividende, die dividenda
Dividende, die djeljenik
Dividende, die udio
dividieren dijeliti
dividieren podijeliti
Divisor djelilac
eingravieren gravirati
eingravieren klesati
eingravieren rezati
eingravieren urezati
Elendsviertel mala
Elendsviertel sirotinjski kraj
Elendsviertel zabiti kraj
Federvieh, das živad
Geschäftsviertel čaršija
Gravieren gravura
gravitieren težiti ka
Hornvieh, das rogata stoka
Improvisation improvizacija
improvisieren improvizirati, improvizovati
improvisieren improvizovati
improvisiert improvizacija
improvisiert improvizovan
improvisiert nepripreman
improvisierte improviziran
Individualismus individualizam
Individualitä individualnost
Interviewer intervjuist
Kaviar ikra (riblja)
Kaviar kavijar
Klavier klavir
Klavier pijano
Klavier spielen svirati klavir
Klavierspieler, der klavirista
Klavierspieler, der pijanista
Kleinvieh, das sitna stoka
konservieren sačuvati
konserviert kalajisan
konserviert konzerviran
konservierte konzerviran
Konservierung konzerviranje
Konservierung konzervisanje
Konservierung očuvanost
Kreativitä kreativnost
mehrere vielfach djeljiv
mehrere vielfach mnogostruk
mehrere vielfach spojen
mehrere vielfach višekratnik
mehrere vielfach višestruk
Motivierung motivacija
Naivitä bezazlenost
Naivitä naivnost
Naivitä neumješnost
Naivitä nevještina
Objektivitä objektivnost
Passivitä manjak otpora
Passivitä pasivnost
Passivitä pokornost
Pavillon paviljon
Pavillon podići šatore
pavillon skloniti se
Pavillon šator
Provinz okolina
Provinz periferija
Provinz pokrajina
Provinz predeo
Provinzialismus malograđansko
provinziell malograđanin
provinziell pokrajinski
provinziell provincijski
renovieren obnoviti
renovieren renovirati
reservieren dodijeliti
reservieren doznačiti
reservieren namijeniti
reservieren odrediti mjesto
reservieren postaviti
reservieren posvetiti
reservieren pridodati
reservieren rasporediti
reservieren rezervisati
Revision ponovan pregled
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: vi
- prevod za riječ: vi

Naš jezik Njemački jezik
vi du
vi ihr
vi selbst
vi Sie
abrevijatura Abkürzungszeiche
aktiviran aktivierte
aktiviranje Aktivierung
aktivirati aktivieren
aktivirati in Schwung bringen
aktivirati in Tätigkeit setzen
aktivirati starten
aktivista Aktivist, der
akviziter Sammler, der
atavizam Umkehrung
autoservis Garage
avijacija Aëronautik, die
avijacija Flugzeug, das
avijacija Luftfahrt
avijacioni luft
avijatičar Flieger, der
avijatičar Pilot
avion Flugzeug, das
avion Maschine, die
avion amfibija Amphibie, die
avion borbeni Kampfflugzeug
avion sa dva krila Zweidecker
avioni Handwerk, das
avionski im Flugzeug beförder
avionsko krilce Querruder
bacanje viska Klempnerei
baciti u vis schleudern
balaviti sabbern
baviti se ausübe
baviti se belegen
baviti se sich aufhalten
baviti se verfolgen
baviti se verweilen
baviti se (čime) sich befassen
baviti se (čime) sich beschäftigen
baviti se sportom sportlich
beskrajni vijak Kobold
bez svijesti unbewuß
bijeli strvinar Aasgeier, der
bijelo vino weißer Wein
biljni svijet Pflanzenwelt, die
biskvit Biskuit, das
biskvit Keks
bistabilni multivibrator Auslöse, das
biti vidljiv zeigen
bjelančevina Eiweiß, das
blagosloviti heiligen
blagosloviti segnen
bljuzgavica Schneematsch
bočno uvijanje verbeugend
bog ljubavi Amor
bogoslovija Bildungsanstalt, die
bokserska rukavica Dämpfe
bokvica Wegerich
bolja polovina Rippe, die
boravište Aufenthaltsorte, das
boravište aufhalten
boravište Wohnsitz
boraviti aufhalten
boraviti bleiben
boraviti sich befinden
boraviti standort
boraviti warten
boraviti wohnen
borba sa bikovima Stierkampf
borbeni avion Kampfflugzeug
božikovina Stechpalme
bradavica Zitze, die
bradavica sise Brustwarze
brbljivica Elster, die
brdovit gebirgig
brdovit Hochland
brdovit hügeli
brdovit kraj Hochland
brkovi Schnurrbart
brkovi (mačke) Backenbärt, der
brodski vijak Propeller, der
brodski vijak Schiffsschraube, die
brzo se razvijati sprieße
čak šta više mehr noch
čak šta više nein
carevina Kaiserreich
carevina Kaisertum
čaša vina ein Glas Wein
čežnja za domovinom Nostalgie
cijevi Rohr, das
cijevi Rohrleitung
civil Zivilist
civilan bürgerlich
civilizacija Zivilisation
čiviluk Gestell, das
cjelovit ganz
cjelovit vollständi
član ljevic linksgerichtet
člankovit artikulierte
crepovi Fetzen, das
crkvica Kapelle
crno vino roter Wein
čudovišnost Ungeheuer
čudovištan ungeheuer
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: vi
- prevod za riječ: vi


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| svi | i | vid | ovi | ti | Ei | ni | vo | pi | vir | via | mi |


Latinski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba