Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
aalartig jeguljast
aashaftig oduran
aashaftig ogavan
aashaftig strvinast
Aastier, das strvinar
Aastier, das životinja koja jede strvinu
abgestimmt podešen
abgestimmt rezonantan
abgestimmt sinhronizovan
abgrundtief bez dna
abgrundtief nedosežan
Ablativ ablativ - gramatički
Abstieg, der pad
Abstieg, der porijeklo
Abstieg, der potomstvo
Abstieg, der silazak
abstimmen arija
Abstimmen, das glasanje
Abstimmen, das harmonija
abstimmen intonacija
Abstimmen, das izbori
abstimmen melodija
abstimmen napjev
abstimmen naštimovati
abstimmen podešavati
Abstimmen sklad
Abstimmen ton
abstimmen uskladiti
Abstimmen zvuk
Abstimmung, die anketa
abstimmung anketirati
Abstimmung, die biračko mjesto
abstimmung birati
Abstimmung, die broj glasova
Abstimmung, die brojanje glasom
Abstimmung, die glas
Abstimmung, die glasanje
abstimmung glasati
Abstimmung, die glava
abstimmung izglasati
Abstimmung, die podešavanje
Abstimmung, die spisak
Abstimmung, die teme
Abstinenz, die apstinencija
Abstinenz, die umjerenost
Abstinenz, die uzdržljivost
Abstinenzler, der trezvenjak
abtippend pisanje na mašini
Addition, die dodatak
Addition, die dodavanje
Addition, die dopuna
Addition, die povećanje
Addition, die sabiranje
Addition, die suma
Addition, die zbir
adiabatisch adijabatički
adiabatisch adijabatski
Adiabatisch stalne temperature
Adjektiv, das adjektiv
Administration, der administracija
Adoptio, die biranje
Adoptio, die izbor
Adoptio, die pozajmica
Adoptio, die prihvatanje
Adoptio, die usvojenje
Adoptio, die uvođenje
Adsorption zgušnjavanje po površini
Aëronautik, die avijacija
Aëronautik, die vazduhoplovstvo
aeronautisch aeronautički
aeronautisch vazduhoplovni
aerostatisch aerostatični
affektieren afektirati
affektiert izvještačen
affektiert pun čežnje
Affektiertheit, die afektacija
Affektiertheit, die izvještačenost
Affektiertheit, die prenemaganje
Affektiertheit, die pretvaranje
Affektiertheit, die prividna naklonost
affenartig glup
affenartig majmunski
affenartig smiješan
Affirmation, das afirmacija
akklimatisieren prilagoditi se
akkreditieren akreditovati
akkreditieren opunomoćiti
akkreditieren povjeriti
akkreditieren pripisivati
Akkusativ, der akuzativ
Akrobatik, die akrobacija
Akrobatik, das akrobatska vještina
akrobatisch akrobatski
Aktiv, das aktiv (gram.)
aktiv aktivan
Aktiva, das imanje
Aktiva, das imovina
Aktiva, das sredstva
aktivieren aktivirati
aktivierte aktivan
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ti
- prevod za riječ: ti

Naš jezik Njemački jezik
ti du
ti ihr
ti jene
ti selbst
abdicirati aufgeben
ablativ - gramatički Ablativ
abolitirati abschaffen
abortirati abbrechen
abortirati scheitern
acetilen Acetylen
adaptirati anpassen
adaptivan anpassend
adijabatički adiabatisch
aditivan zusätzlic
adjektiv Adjektiv, das
adjektiv Eigenschaftswort, das
administrativni verwaltend
adresirati adresse
adutirati trumpf
aeronautički aeronautisch
aerostatični aerostatisch
aerotijelo Tragflüge
afektirati affektieren
afektirati sich gekünstelt benehmen
afektirati sich zieren
afektirati zerhacken
afirmisati bejahen
agitirati erregen
aglomerisati aufhäufe
aglutinacija Klumpen
akcentirati akzent
akreditiv Beglaubigungsschreiben
akreditovati akkreditieren
akrobatska vještina Akrobatik, das
aksiomatički axiomatisch
aktiv Tatform
aktiv Tätigkeitsform
aktiv (gram.) Aktiv, das
aktiva Aktivposten
aktivacija Sensibilismus
aktivan aktiv
aktivan aktivierte
aktivan eingeschaltet
aktivan leben
aktivan tätig
aktivan unternehmend
aktivan wirksam
aktiviran aktivierte
aktiviranje Aktivierung
aktivirati aktivieren
aktivirati in Schwung bringen
aktivirati in Tätigkeit setzen
aktivirati starten
aktivista Aktivist, der
aktivnost Aktivität
aktivnost schwirren
aktivnost Tätigkeit, die
aktivnost Wirksamkeit
aktualizovati verwirklichen
akumulirati akkumulieren
akumulirati speichern
akustičan akustisch
akustičan tonfähi
akustički hörba
akustično akustisch
akustika Akustik, die
akuzativ Akkusativ, der
akuzativ Wenfall
alarmirati sorge
alarmirati wachsam
alfabetizam Analphabetentum
alternativa Alternative
alternativan Alternative
alternativni Alternativ....
alternativni ulaz alias
altimetar Höhenmesse
aludirati hinweisen
amnestija Begnadigung, die
amnestirati begnadigung
amortizacija Amortisation
amortizer Stoßstang
amortizovati amortisieren
amputirati amputieren
analitičar Analytiker, der
analitičar Prüfe
analitički analytisch
analizirati analysieren
analizirati untersuchung
analizirati unterusuchen
analizirati zerlegen
angažirati belegen
anketirati abstimmung
anketni listić Fragebogen, der
anodirati eloxieren
antarktik Antarktis, der
anti anti
antialkoholičar Antialkoholiker, der
antibiotik Antibiotikum
anticipacija Vorahnung
anticipativan erwartend
anticipativan erwartet
anticipator vorzeitig handelt
anticipirati erwarten
antički alt
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ti
- prevod za riječ: ti


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| i | tu | to | tik | ta | tri | vi | Ei | tih | te | ni | pi | tip | tim | mi |


Moj prvi engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba