Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
berač prosjak
beračica prosjakinja
beračiti prositi
beračiti prosjačiti
beraški prosjački
liberalec liberal
liberalen liberalan
liberalen slobodouman
liberalizem liberalizam

Naš jezik Slovenski jezik
liberal liberalec
liberalan liberalen
liberalizam liberalizem


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| beda | bera? | bura | era | beba | bora | mera | bara | berba | vera |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba