Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
Američan Amerikanac
američki ameriški
Amerika Amerika
Amerikanac Američán
ameriški američki
anonimen anoniman
anonimen bezimen
anonimen nepoznat
argument argument
aritmetika aritmetika
avtomehanik automehaničar
avtomobilski žaromet automobilski far
avtomolski žaromet far
avtonomen autonoman
avtonomen nezavisan
barometar barometar
barometar tlakomjer
breme teret
breme tovar
brezdomec beskućnik
brezsramen besraman
brezsramen bestidan
cement cement
centimeter centimetar
cimet cimet
dimenzija dimenzija
dokument dokument
dokument isprava
dokument legitimacija
dokumentacija dokumentacija
domena djelokrug
domena domena
domena područje
domet domet
dvoumen dvosmislen
eksperiment eksperiment
eksperimetirati eksperimentirati
element element
enosmeren jednosmeran
enosmeren jednosmjeran
enosmerna cesta jednosmerna cesta
enosmerna cesta jednosmjerna cesta
enosmerna vozovnica jednosmjerna vozna karta
fenomen fenomen
fermentirati fermentirati
fermentirati kvasati
fermentirati vreti
fragment fragment
fragment ulomak
geometrija geometrija
glavno mesto glavni grad
glavno mesto prijestolnica
globokoumen dubokouman
grmenje grmljavina
grmeti grmjeti
homeopatija homeopatija
ime ime
ime naziv
imenik imenik
imenik imenoslov
imeniten otmjen
imeniten uglađen
imenitnost otmjenost
imenovanje imenovanje
imenovati se zvati se
imeti imati
imeti dobar spomin imati dobro pamćenje
imeti dober spomin imati dobro pamćenje
imeti koga v oblasti imati vlast nad nekim
imeti koga v oblasti imati vlasti nad kime
imeti prav imati pravo
imeti rad sviđati se
imeti rad voljeti
imeti smolo imati peh
imeti srečo imati sreće
imeti zamisel imati ideju
imetje imetak
imetje imovina
imetnik posjednik
instrument instrument
intimen intiman
intimen prisan
izjemen izniman
izjemen poseban
izmena smjena
izmeničen izmjeničan
izmenjava promjena
izmenjava zamjena
izmenjevati izmjenjivati
jermen remen
kamela deva
kamen kamen
kamenjati kamenovati
kamera kamera
karamela karamela
kilometer kilometar
kmet pijun
kmet poljoprivrednik
kmet seljak
kmetica seljanka
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: me?
- prevod za riječ: me?

Naš jezik Slovenski jezik
Američán Amerikanac
američki ameriški
Amerika Amerika
Amerikanac Američan
ameriški američki
argument argument
aritmetika aritmetika
asortiment asortiman
automehaničar avtomehanik
avtonomen autonoman
barometar barometar
bezimen anonimen
bezimenost anonimnost
biti kome za petama biti komu za petami
breme jarem
buduće vrijeme prihodnjik
cement cement
centimetar centimeter
cimet cimet
dimenzija dimenzija
dokument dokument
dokumentacija dokumentacija
domena domena
domet domet
domet doseg
dugme gumb
eksperiment eksperiment
eksperiment poskus
eksperimentirati eksperimetirati
element element
fenomen fenomen
fermentirati fermentirati
fragment fragment
fragment odlomek
geometrija geometrija
goveđe meso govedina
granični kamen mejnik
hermetičan nepredušen
homeopatija homeopatija
imati vlasti nad kime imeti koga v oblasti
ime ime
ime naziv
imendan god
imenica samostalnik
imenik imenik
imenjak soimenjak
imenom poimensko
imenoslov imenik
imenovanje imenovanje
imetak imetje
imetak premoženje
instrument instrument
istovremen istočasen
istovremeno hkrati
izmet iztrebek
jednosmeran enosmeren
jednosmerna cesta enosmerna cesta
kamen kamen
kamenar kamnar
kamenica ostriga
kamenolom kamnolom
kamenolomac kamnar
kamenovati kamenjati
kamenovati kamnati
kamera kamera
karamela karamela
kilometar kilometer
komedija komedija
komedijaš komeijant
komemoracija komemoracija
komentar komentar
komentirati komentirati
komercijalan komercialen
komešanje zmeda
kompliment kompliment
kozmetika kozmetika
kronometar kronometer
limenka pločevinka
marmelada marmelada
mećava snežni metež
med med
medalja medalja
medeni mjesec medeni mesec
medeni mjesec medeni teden
medicina medicina
medicinska sestra medicinska sestra
medicinski midicinski
medij medij
Mediteran Sredozemlje
mediteranski sredozemski
meditirati meditirati
međaš mejnik
među med
međunarodni mednaroden
međuprostor medprostor
međuprostor vmesni prostor
međusoban medsebojen
međutim toda
međuvrijeme meddobje
meduza meduza
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: me?
- prevod za riječ: me?


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ?e | ime | le | me? | med | mi | ne | e | e |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba