Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
pol pol
dopoldan prijepodne
dopolnilni dopunski
dopolnilo dopuna
dopolnilo nadopuna
dopolniti dopuniti
izpolniti ispuniti
izpopolniti usavršiti
kupola kupola
metropola glavni grad
metropola metropola
monopol monopol
moški spol muški rod
napolniti napuniti
napolnjen napunjen
nepopoln nepotpun
nepopolnost nesavršenost
polaren polarni
polaskati polaskati
polčas poluvrijeme
poldan podne
poldnevnik meridijan
poldnevnik podnevnik
poleg do
polemično polemički
poleno cjepanica
polenovka bakalar
polet polet
poleten ljetni
poletje ljeto
poletna hiša ljetnikovac
polica polica
policija policija
policist policajac
poligamija poligamija
poligamija višeženstvo
polip polip
polirati polirati
polirati uglačati
političarka političarka
političen politički
politika politika
politinik političar
polivalenten mnogovrijedan
polivalenten polivalentan
Poljak Poljak
poljana poljana
polje polje
poljedelec poljodjelac
poljedelec ratar
poljedelski poljodjeski
poljedelski ratarski
poljedelstvo poljodjelstvo
poljedelstvo ratarstvo
Poljska Poljska
poljski poljski
poljub poljubac
poljubiti poljubiti
poljubljati ljubiti
polk pukovnija
polkovnik pukovnik
polkrog polukrug
polmer polumjer
poln pun
polniti puniti
polnoč ponoć
polnoletan punoljetan
polobla hemisfera
polobla polutka
polotok poluotok
polovica polovica
položaj položaj
položaj rang
položiti položiti
položiti staviti
polpeta ploška
polten puten
polten senzualan
poltenost putenost
poltenost senzualnost
polž puž
popoldan popodne
popoln idealan
popoln potpun
popoln savršen
popolnoma potpuno
popolnoma skroz
popolnost savršenstvo
prenapolniti prepuniti
prepoln prepun
razpolaganje raspolaganje
razpolagati raspolagati
razpoloženje raspoloženje
razpoloženje ugođaj
razpoložljiv raspoloživ
spol rod
spol spol
spolen seksualan
spolen spolan
spolni nagon libido
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pol
- prevod za riječ: pol

Naš jezik Slovenski jezik
pol pol
pol tečaj
kozmopolitski svetovljanski
kupola kupola
metropola metropola
metropola prestolnica
monopol monopol
polagan počasen
polako počasi
polarni polaren
polaskati polaskati
polazak odhod
polemički polemično
polen cvetni prah
polen pelod
polet polet
polica polica
policajac policist
policija policija
poligamija poligamija
polip polip
polirati loščiti
polirati polirati
političar politinik
političarka političarka
politički političen
politika politika
polivalentan polivalenten
Poljak Poljak
poljana poljana
polje polje
poljodjelac poljedelec
poljodjelstvo poljedelstvo
poljodjeski poljedelski
poljoprivreda kmetijstvo
poljoprivredni kmetijski
poljoprivrednik kmet
poljoprivredno dobro farma
Poljska Poljska
poljski poljski
poljubac poljub
poljubiti poljubiti
polog depozit
polog vloga
polovica polovica
položaj položaj
položaj rang
položaj situacija
položiti položiti
polukrug polkrog
polumjer polmer
polumjer radij
poluotok polotok
polutka polobla
poluvrijeme polčas
pupoljak popek
pustopoljina goličava
pustopoljina pušča
raspolaganje razpolaganje
raspolagati razpolagati
raspoložen veder
raspoloženje atmosfera
raspoloženje razpoloženje
raspoloživ razpoložljiv
spol spol
spolan spolen
spolnost spolnost
spolovilo spolovilo
šupoljoglavec puhloglavec


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bol | dol | gol | kol | mol | po | pod | pok | polk | poln | pol | por | pot | sol | spol | vol |


Turski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba