Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
abortus abórtus
abortus spláv
aktualan aktuálen
aktualen aktualan
aktualen sadašnji
aktualen suvremen
aktualen zbiljski
akupunktura akupunktura
amplituda amplituda
avantura avantura
avantura pustolovina
četudi iako
četudi mada
četudi makar
četudi premda
datum datum
diktatura diktatura
estuarij estuarij
faktura faktura
faktura račun
fetus fetus
fetus zametak
garnitura garinitura
garnitura garnitura
institucija institucija
institucionalen institucionalan
inštitut institut
intelektualen intelektualan
intuicija intuicija
inventura inventura
inventura popisivanje robe
kandidatura kanidatura
kapitulirati kapitulirati
kapitulirati predati se
kultura kultura
kulturen kulturan
literatura književnost
literatura literatura
matura ispit zrelosti
matura matura
metulj leptir
miniatura minijatura
ostuden gadan
ostuden odvratan
ostuden ogavan
partitura partitura
pasti pri izpitu pasti na ispitu
Portugalac Portugalac
Portugalska Portugal
portugalski portugalski
prostitucija prostitucija
prostitutka prostitutka
protunapad protunapad
protusluga protuusluga
situacija položaj
situacija situacija
situacija stanje
skulptura skulptura
šola tujih jezikov škola stranih jezika
status status
struktura struktura
študent student
študentka studentica
studio studio
študirati studirati
štuk štuk
temperatura temperatura
tuba tuba
tuberkoloza tuberkoloza
tudi i
tudi također
tuj stran
tuj tuđ
tujec stranac
tujec tuđinac
tujina inozemstvo
tujina tuđina
tujka strankinja
tukaj ovdje
tukaj tu
tukajšnji ovdašnji
tulipan tulipan
tuliti urlati
tuliti urlikati
tuljava svitak
tumor tumor
tuna tuna
tunika tunika
tunina tunjevina
Tunizija Tunis
Tunizijec Tunižanin
tunizijski tuniski
Turčija Turska
Turek Turčin
turist turist
turističen turistički
turistična agencija turistička agencija
turizem turizam
turnir natjecanje
turnir turnir
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: tu
- prevod za riječ: tu

Naš jezik Slovenski jezik
tu tukaj
abórtus abortus
abortus splav
aktualan aktualen
aktuálen aktualan
akupunktura akupunktura
amplituda amplituda
avantura avantura
cvatući cvetoč
datulja datelj
datum datum
diktatura diktatura
dostupan dostopen
estuarij estuarij
faktura faktura
faktura račun
fetus fetus
futur prihodnjik
garinitura garnitura
garnitura garnitura
institucija institucija
institucionalan institucionalen
institut inštitut
intelektualan intelektualen
intuicija intuicija
inventura inventura
istući pretepsti
jastučić blazinica
jastučnica prevleka za blazino
jastuk blazina
jastuk vzglavnik
kanidatura kandidatura
kapitulirati kapitulirati
kolotur škripec
koloturnik škripčevje
kontura obris
kostur okostnjak
kostur skelet
kultura kultura
kulturan kulturen
literatura literatura
ljuštura lupina
matura matura
minijatura miniatura
na drugom mjestu drugič
nastup nastop
nastupiti nastopiti
natuknica iztočnica
natuknuti namigniti
nepristupačan nedostopen
nepristupačan odbojen
nogostup pločnik
odstupanje odstopanje
odstupiti abdicirati
odstupiti odstopiti
optužba obtožba
optuženik obtoženec
optuženik toženec
optužiti obtožiti
optužnica obtožnica
otupiti otopiti
otupljen otopel
partitura partitura
pasti na ispitu pasti pri izpitu
patuljak palček
patuljak pritlikovac
patuljak škrat
podnijeti tužbu vložiti tožbo
Portugal Portugalska
Portugalac Portugalac
portugalski portugalski
postupak postopek
postupan postopen
postupati obravnavati
postupati ravnati
postupno postopno
potući se stepsti se
prestup prestopek
preturati premetavati
pristup dostop
pristup pristop
pristupačan dostopen
pristupiti pristopiti
prostitucija prostitucija
prostitutka prostitutka
protumačiti razložiti
protunapad protunapad
protuotrov protistrup
proturječan protisloven
proturječiti nasprotovati
proturječje protislovje
protuudarac protiudarec
protuusluga protusluga
protuvrijednost protivrednost
protuzakonit protizakonit
rastumačiti razložiti
rastužiti razžalostiti
rektum danka
ritual obred
situacija situacija
skulptura skulptura
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: tu
- prevod za riječ: tu


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| tu? | tup | tu | ta | to | ti | tuj | u |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba