Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
da na
da takođe
...dan sem
ada, n. ada
ada, n. ostrvo
ada, n. parcela
ada tavşani, n. kunić
adaçayi, n. kadulja
adaçayi, n. žalfija
adacik, n. ostrvce
adak, n. zavet
adale mišić
adalet, n. pravda
adalet, n. pravednost
adalet pravičnost
adaletli, a. pravedan
adaletli, adv. pravedno
adaletli pravičan
adaletsiz, a. nepravedan
adaletsizlik, n. nepravda
adali, n. ostrvljanin
adamak, v. zavetovati se
adamakilli, n. dobričina
adamlar, n.pl. ljudi
adaş, n. imenjak
adaş prezimenjak
aday, n. kandidat
adaylik, n. kandidatura
agzinda gevelemek, v. progunđati
akilli adam, a. pametan čovjek
akisseda odjek
aklinda gelmek, n. pasti na um
aklinda tutmak, n. imati na umu
akşama kadar, adv. doveče
aksiseda jeka
aksiseda odjekivati
alçidan, a. gipsan
aldaniş, n. samoobmana
aldanma, n. samoobmana
aldanmak, v. pogrešiti
aldarmak obmanjivati
aldarmak, v. varati
aldatarak çekmek, v. domamiti
aldatarak çekmek domamljivati
aldatici, a. iluzoran
aldatici görünüş, n. iluzija
aldatma obmana
aldatma obmanjivanje
aldatma, n. podvala
aldatma prevara
aldatma svarivanje
aldatma varanje
aldatma varka
aldatma zavaravanje
aldatma zavarivanje
aldatmaca, n. smicalica
aldatmak namagarčiti
aldatmak namagarčiti se
aldatmak, v. obmanuti
aldatmak obmanjivati
aldatmak obrlatiti
aldatmak podvaliti
aldatmak prevariti
aldatmak prevariti se
aldatmak zavarati
aldatmak zavaravati
aldatmalik, n. varljivost
alişkiyi ortadan kaldirmak, v. izobičajiti
Almadan kadin, n nemica
altinda pod
altindan, a. zlatan
altindan kesmek podrezati
altindan kesmek podsećati
altindan kesmek, v. podseći
ana tarafindan s majčine strane
angaryada çalisma kulučenje
angaryada çalişmak, v. kulučiti
anlaşilmaz bir tarzda neshvatljivo
anlaşmada u sporazumu
aradaki yaman, n. međuvreme
arasinda između
arasinda među
arasinda posred
arasindan bakmak, v. proviriti
arasindan bakmak provirivati
arasindan prp. kroz
ardina kadar açik, adv širom
arkada iza
arkada otraga
arkada pozadi
arkada, adv straga
arkada bulunan poslednji
arkada bulunan, a zadnji
arkadan iza
arkadan odostrag
arkadan, adv pozadi
arkadaş drug
arkadaş drugar
arkadaş, n prijatelj
arkadaş kadin, n prijateljica
arkadaşça, a drugarski
arkadaşlar družba
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: da
- prevod za riječ: da

Naš jezik Turski jezik
da evet, adv
da mak için
"müdahale etmek karişmak
"neblagodarnostnebo nankör
abeceda alfabe, n.
ada ada, n.
ambasada büyük elçilik, n
ambasada serafet
arenda icar
arenda kira
aspida zehirli yilan, n
autostrada otomobil yolu
autostrada otoyol
avangarda keşif kolu
avangarda öncü
aždaja ejder, n
aždaja ejderha, n
aždajin ejderha l.i.ü.u, a
aždajski ejderha l.i.ü.u
badava bedava
badava caba
badava cabadan
badava parasiz
badavadžija bedavaci
badavadžije bedavaci, n
bakarna ruda bakir cevher
bakljada fener alayi, n
balada balat, n
baldahin kiymeti yatak örtusu, n
banda çete, n
banda şebeke, n
barska dama bar kadini
baždaren gümrüklü
baždarenje gümrükleme, n
baždarenje oktruva, n
baždariti gümrüklemek, v
beda felâket
bedak yoksuz
bedak zavalli
bedan acinacak, a.
bedan bedbaht
bedan çarezis
bedan sefil
bedast acinacak
bedast bedbaht
bedast çeresiz
bedast sefil
bedast zavalli
beseda hitap, n
beseda nutuk
beseda söylev
beseda söz
besplodan bereketsiz, a
besplodan borak, a
besplodan çorak, a
besplodan kiraç, a
besplodan kisir, a
bestidan edepsiz
bestidan utanmaz
bestidan yüzsüz
bezbedan güvenli, a
bezbijedan güvenli, a
bezdan sonsuz derinlik
bezdan uçurum
bezizgledan şekilsiz, a
bezvodan kurak, a
bezvodan susuz, a
bezvrijedan naçiz, a
bijeda parasizlik
bijeda yokluk
bijeda yoksulluk
bijedak yoksul
bijedan yoksul
bijedan zavalli
blagdan Bayram
blagodaran minnettar
blagodaran müteşekkir
blagodariti teşekkür etmek, v
blagodarnost minnettarlik, n
blagodarnost müteşekkirlik, n
blagodat bereket, n
blagodat mut, n
blagodat nimet, n
blagodat saadet, n
blagorodan elverişli, a
blokada abluka
bludan kahpece, a
bodar kuvetli, a
bodar kuvvetli, a
bodar neşeli
bogomdan Allahtan korkan, a.
bogomdan mutekit, a
brada çene, f
brada sakal, n
bradat sakalli, a
bradavica et beni
bradavica siğil, n
bradavičast siğili, a
bradavičast siğilli, a
bradavičav siğili, a
brazda oluk
brazda yiv, n
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: da
- prevod za riječ: da


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ada | dar | ja | a | ta | na | da? | do | dal | dam | de | dah | dua | dan | dva | sa | ua | ka | oda | za |


Njemačko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba