Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Turski jezik
java gerçeklik
java hakikat
java realite
java uyaniklik, n
dernjava bağirma
dernjava bağirti
dernjava çiğlik
dernjava figan
dernjava haykiriş
dernjava haykirma
dernjava şamata
dodijavati bezdirmek
dodijavati bikmak
dodijavati canini sikmak
dodijavati sirnaşmak, v
dopunjavanje bütünleme, n
dopunjavanje ikmal etme, n
dopunjavanje ilâve etme, n
dopunjavanje itmam etme, n
dopunjavanje tamamlama, n
dopunjavanje tümleme, n
dopunjavati bütünlemek
dopunjavati ikmal etmek
dopunjavati ilâve etmek
dopunjavati itmam etme
dopunjavati tamamlamak
dopunjavati tümlemek
dozvoljavati izin vermek, v
gnjavator rahatsiz edici, n
gnjavator usandirici, n
gnjavaža çene kavafi, n
gnjavaža farfara, n
gnjavaža geveze, n
gnjavaža lakirdici, n
gurnjava izdiham, n
gurnjava kalabalik
isćuđavati se şaşmak
iseljavanje göç, n
iseljavanje hicret, n
iseljavanje muhaceret, n
ispoljavati göstermekl
ispoljavati izhar etmek
ispunjavanje doldurma, n
izjava beyan
izjava ifade
izranjavati yaralamak
javan açik
javan alenî, adv.
javan aşikâr, a
lomljava kirilma
lomljava kirma
meljava övütme
navodnjavanje sulama
navodnjavati su vermek
navodnjavati sulamak
objašnjavanje açiklama, n.
objašnjavanje anlati, n.
objava basi
objava bildiri
objava bildirime, n
objava ilân
objava tabi, n
objava yayim
očajavati ümidi kesmek, v
očajavati ümitsizliğe düşmak, v
odjava istifa yazisi, n
odvodnjavanje akaçlama, n.
odvodnjavanje drenaj
odvodnjavati akaçlamak, v.
odvodnjavati drenaj yapmak, v
opkoljavanje çevirime, n
opkoljavanje ihata, n
opkoljavanje ihata hareketi, n
opkoljavanjee ihata çemberi, n
opkoljavati etrafini çevirmek
opkoljavati kuşatmak
osvetljavanje aydinlatma
osvetljavanje işik
osvetljavanje işiklama
osvjetljavanje aydinlanma
osvjetljavanje tenvir
osvjetljavanje ziya
otaljavati bitirmek
otaljavati neticelendirmek
otaljavati son vermek
pobojavati korkmak
pobojavati se ürkmek, v
pojava belirti
pojava görüngü, n
pojava olay fenomen, n
pojava semptom
porobljavati esir etmek
pošumljavanje ağaclardima, n.
preseljavanje taşinma
pričinjavati ziyana sokmak
prijava beldirge, n
prilagođavanje alişma
prilagođavanje intibak
prilagođavanje uyma, n
pripitomljavanje aliştirma, n.
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: java
- prevod za riječ: java


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| javan | jama | dava | jova | hava | lava | tava |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba