Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
pek jako
alaca köpek, n. šarov
dişi köpek, n kučka
dişi köpek kuja
gözü pek, a hrabar
ipek, n svila
ipek, a svilen
ipek mati svilast
ipek mati, a svilenkast
ipekçilik, n svilarstvo
ipekli svilen
kepek, n mekinje
kepek perut
köpek ker
köpek pas
köpek, n pseto
köpek l.i.ü.u, a pasji
köpek l.i.ü.u pseći
köpek yavrusu, n štene
köpek baliği, n ajkula
köpek dişi, n očnjak
köpek yavrulamak, v šteniti se
köpeklik, n ulagivanje
küçük köpek, n kuče
pek alimli, a čaroban
pek alimlik, n čarobnost
pek büyük, a golem
pek çirkin, a grdan
pek çok, adv bezbroj
pek çok dosta
pek çok odveć
pek çok odviše
pek çok premnogo
pek çok previše
pek çok, adv puno
pek çok, adv suviše
pek eski, a drevan
pek fazla, adv suviše
pek fena, a ružan
pek fena ružno
pek seyrek olarak, adv retko
pek ufak, a sićušan
pek uzak, adv bestraga
pek ziyade dosta
pek ziyade, adv odveć
pek ziyade previše
pekişklik, n krutost
pekişmek stvrdnuti se
pekiştirmek učvrstiti
pekmez, n džem
pekmez pekmez
perspekif l.i.ü.u, a perspektivan
perspektif, n perspektiva
spekulasyon spekulacij
spekülasyon, n špekulacija
spekulasyon yapmak spekulisati
spekülasyon yapmak, v špekulisati
spekülatör spekulant

Naš jezik Turski jezik
inspekcija denetleme, n
inspekcija murakabe, n
inspekcija teftiş
inspektor müfettiş, n
opeka tuğla
opekotina yanik, n
pekar dükkâni
pekar ekmekçi, n
pekar firinci, n
pekara ekmekçi dükkâni, n
pekara firin, n
pekarski firin l.i.ü.u, a
pekmez meyve ezmesi
pekmez pekmez
pekmez reçel
perspektiva görüngü
perspektiva perspektif, n
perspektivan perspekif l.i.ü.u, a
pripeka boğucu sicak
pripeka boğucu sicak
pripeka şiddetli sicak
šamotska opeka ateş kil tuğlasi
spekulacij ihtikar
spekulacij spekulasyon
špekulacija ihtikâr, n
špekulacija spekülasyon, n
spekulant spekülatör
spekulant vurguncu
špekulant vurguncu, n
spekulisati spekulasyon yapmak
špekulisati spekülasyon yapmak, v


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| vek | tek | prek | pet | ek | ?ek | jek | ek | lek | ipek | kek | pe? | pey | peyk | mek |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba