Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Turski jezik
prek azdirici
prek sitemli
besprekoran eksiksiz, a
besprekoran kusursuz
bez prekora azarsiz
isprekidan kesikli, a
isprekidano kesikli bir şekilde, adv
isprekidati intikaa uğratmak
isprekidati kesmek
neprekidan daimi
neprekidan fasilasiz, a
neprekidan sürekli
opreka ziddiyet
prekadašnji eski
prekaliti çeli4ge su vermek
prekardašiti haddini tecavüz etmek, v
prekasno çok geç, adv
prekid durdurma, n
prekid kesilme
prekid kesinti
prekidač çevirgeç, n
prekidač elektrik anahtari, n
prekidač şalter, n
prekidanje kesilme
prekidanje kesme, n
prekidati intikaa uğratmak, v
prekidati kesmek
prekinuti intikaa uğratmak
prekinuti kesmek
prekipeti kaynamak
prekipeti taşmak
prekipjeti taşmak
prekjuče evvelki gün
prekjuče evvelsi gün, adv
preklane iki sene önce, adv
preklapati kurmak
preklinjanje yalvarma, n
preklinjati niyaz etmek
preklinjati yalvarip yakarmak, v
preklinjati yalvarmak
preklopiti kurmak
preko aşiri
preko üstünde
preko üstüne
preko üzere
preko üzerinde
preko üzerine
prekobrojan sayi aşiri, a
prekomeran aşiri
prekomeran aşiri derecede, a
prekomeran lüzümundan fazla, a
prekomeran rad aşiri iş
prekomerno aşiri, adv
prekomerno fazlasiyla
prekomerno lüzümundan fazla
prekomijerno müfrit
prekomjeran aşiri
prekomjeran aşiri derecede
prekomjeran fazlasiyla
prekomjeran lüzümundan fazla
prekomjeran müfrit, a
prekomorski deniz aşiri, a
prekopavati topraği baştan başa kazmak
prekor azar
prekor saparta, n
prekor sitem
prekor tekdir
prekor tersleme
prekoračenje çiğneme, n
prekoračenje ihlal
prekoračiti aşmak, v
prekoračiti çiğnemek
prekoračiti geçmek
prekoran azarli
prekoran sitemli, a
prekoriti döşenmek
prekoriti sitem etmek
prekoriti yermek, v
prekoriti zemmetmek
prekost azdirlik
prekosutra öbür gün, adv
prekovati çekiçle dövmek
prekovati çekiçlemek
prekovati demir dövmek
prekovremen katma, a
prekovremen munzam
prekrajati yeniden biçmek
prekrasan çok cazip
prekrasan çok güzel
prekrasan enfes
prekrasan fevkalâde
prekrasan görkemli, a
prekrasan muhteşem, a
prekrasan mükemmel
prekrasan parlak
prekratiti ihtisar etmek
prekratiti kisaltmak
prekrenuti se dönüşmek, v
prekrenuti se ters çevirmek, v
prekretnica dönüştüme noktasi, n
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: prek
- prevod za riječ: prek


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| preko | pre | erek | pred | pek |


Ljudsko tijelo slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba