Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
rahat bezbrižan
rahat bezbrižno
rahat miran
rahat prijatnost
rahat staložiti se
rahat, n udobnost
rahat, a ugodan
cerahat, n gnoj
cerahat gnojivo
cerahatli, a gnojav
istirahat odmor
istirahat odušak
istirahat, n plandovanje
istirahat etmek, v plandovati
rahat l.i.ü.u, a udoban
rahat rahat s mirom
rahat rahat staloženost
rahat ve huzur lagodnost
rahatlamak, v raskomotiti se
rahatlik bezbrižnost
rahatlik, n lagodnost
rahatlik mirnoća
rahatlik nebriga
rahatlik prijatnost
rahatlik, n udobnost
rahatlik hissetmek, v prijati
rahatsilz etmek dosađivati
rahatsilz etmek gnjaviti
rahatsilz etmek, v smetati
rahatsilz etmek sporo raditi
rahatsilz etmek uzbuniti
rahatsiz nelagodan
rahatsiz nemiran
rahatsiz nespokojan
rahatsiz, a neudoban
rahatsiz edici, n gnjavator
rahatsiz etmek napastovati
rahatsizlik nelagodnost
rahatsizlik nemir
rahatsizlik neraspoloženje
rahatsizlik, n nespokojstvo


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| abat | bahar | baht | balat | bayat | cerahat | daha | fakat | bahat | hasat | hat | rabat | kaat | kanat | kravat | mahal | makat | masat | naat | paha | rabit | racat | radar | rahim | rahip | rahmet | rakam | rant | rasat | rasit | saat | saha | ?ahit | sakat | sanat | sihat | taht | takat | vaat | vaha | vasat | yahut |


Moj prvi engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba