Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
Halk Kurtuluş Savaşi´na ilk günlerinden katilan savaşçi prvoborac
hukuk müsavati, n ravnopravnost
kimseye savaş başlamak, v zaratiti
müsavat, n jednakost
pasavan, n propusnica
savaş bitka
savaş boj
savaş borba
savaş rat
savaş alani, n bojište
savaş alani ratište
savaş l.i.ü.u bojni
savaş l.i.ü.u, a borben
savaş l.i.ü.u, a borbeni
savaş l.i.ü.u ratnički
savaş yeri, n bojište
savaşçi borac
savaşçi, n ratnik
savaşçi zaraćen
savaşçi l.i.ü.u ratnički
savaşçilik, n borbenost
savaşçilik ratobornost
savaşi ratni
savaşma, n vojevanje
savaşmak, v boriti se
savaşmak ratovati
savaşmak vojevati
savaşta ölmek, v ginuti

Naš jezik Turski jezik
dešavati se olmak
dešavati se vaki olmak
dešavati se vuku bulmak
dešavati se zuhura gelmek
hvalisavac gümcü, n
hvalisavac palavraci
košava doğu, n
naglašavanje belirtme, n
naglašavanje ehemmiyet, n
naglašavati ehmmiyetle kaydetmek
narušavanje bozma, n
narušavati bozmak
narušavati ihlal etmek
narušavati tecavüz etmek
oglašavati bey etmek
oglašavati bildirimek
oglašavati ilân etmek
podešavanje uydurma, n
podešavanje uygunlaştirma, n
pokušavati denemek
pokušavati prova etmek
pokušavati teşebbüs etmek
povišavati yükseletmek
preslušavati sorgya çekmek
saslušavanje isticvap
saslušavanje istintak
saslušavanje sorgu
saslušavati sorgulmak
spasavanje kurtarma, n
spasavati kurtarmak
spasavati tahlis etmek, v
stišavanje boğulma, n
stišavati sakinleştirmek
svršavati bitirmek
svršavati neticelendirmek
udešavanje uydurma
udešavati uydurmak
ulepšavati bezemek, v
ulepšavati donatmak
ulepšavati güzelleştirmek
uljepšavati süslemek
uljepšavati tezyin etmek
usavršavanje yakinleşme, n
usavršavati ikmal etmek
zabušavati işten kaçmak, v
završavati bitirmek
završavati hetam vermek
završavati neticelendirmek
završavati son vermek


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sova | sav | sva | sada | dava | java | saga | hava | lava | sa?a | saha | sapa | sara | sava? | slava | siva | tava |


Rječnik bosanskog jezika

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba