Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
aci istihza sarkazam
aci istihza sarkazan
ak ciğer iltihabi, n. zapaljenje pluća
bir şeyle iftihar etmek dičiti se
fatih, n osvajač
fatih l.i.ü.u osvajački
fetih, n osvajanje
iftihar gordost
iftihar, n ponos
iftihar etmek ponositi se
ihstihzar, n priprema
ikmal imtihani dopunski
iltihap katar
iltihap, n upala
iltihap zapaljenje
imtihan, n ispit
imtihan l.i.ü.u, a ispitni
intiha kraj
intiha, n prestanak
intiha završetak
intiha bulmak, v prestati
intihal, n plagijat
intihal etmek, v plagirati
intihap, n izbor
intihap etme odabiranje
intihap etmek, v birati
intihap etmek odabirati
intihap etmek odabrati
intihap etmek prebrati
intihap l.i.ü.u birački
intihap l.i.ü.u, a izborni
intihar, a samoubilački
intihar, n samoubistvo
intihar samoubojstvo
istihafaf, n prezir
istihafaf preziranje
istihafaf prezrenje
istihale, n metamorfoza
istihale ettirme, n pretvaranje
istihale ettirmek pretvarati
istihale ettirmek, v pretvoriti
istihale teeirmek pretvoriti
istihbarat, n informacija
istihbarat obavest
istihbarat obaveštenje
istihbarat l.i.ü.u, a obaveštajni
istihfaf etmek, v nipodaštavati
istihfaf etmek prezirati
istihfaf etmek prezreti
istihkâm, n tvrđava
istihkar, n prezir
istihkar preziranje
istihkar prezrenje
istihkar etmek, v nipodaštavati
istihkar etmek potceniti
istihlak etmek ironisati
istihlak etmek, v pokrugivanti se
istihsal proizvodnja
istihza ironija
istihza, n ismevanje
istihza podrugivanje
istihza podsmeh
istihza podsmevanje
istihza ruganje
istihza etmek podrugivati se
istihza ile, a podrugljivo
istihzali, a ironičan
ittihat savez
ittihat, n udruženje
ittihat etmek udrdženje
ittihat etmek uortačiti se
ittihat i.l.ü.u, a savezni
ittihatetmek, v spajati
olgunluk imtihani, n matura
olgunluk imtihani vermek, v maturirati

Naš jezik Turski jezik
tih sakin, a
tih sâkit, a
tih sessiz
stih beyit, n
stihija yavaş yavaş, n
stihijski yavaş yavaş l.i.ü.u, a
tiho sessizce ad


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| stih | tim | mih | ti | tiho | ti? | tip |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba