Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
tim, n ekipa
tim momčad
tim tim
anlatimli, a. izrazit
anlatimli izražajan
anlatimli objašnjiv
arşibişobun manevi yönetimi bir bölge arhiepiskopija
astim, n astma
astim sipnja
astimli, a astmatičan
astimli sipljiv
atim, n pucanj
batim, n zahod
beden eğitimi, n fiskultura
betim, n opis
betim opisivanje
betimlemek, v opisati
betimlemek opisivati
bitimsiz beskonačan
denetim, n nadzor
denetim i.l.ü.u, a nadzorni
donatim, n oprema
eğitim, n obrazovanje
eğitim odgoj
eğitim, n prosveta
eğitim vaspitanje
eğitim bilimi, n pedagogija
eğitimli, a prosvetni
eğitimlik, n prosvećenost
emniyeti suiistimal, n pronevera
enmiyeti suiistimal etmek proneveriti
hâtime epilog
hayvan üretimi, n priplod
içtim, n ubrizgavanje
içtima konferencija
içtima zasedati
içtima etmek zasedanje
içtima etmek zasedavati
içtimaa devet etmek sazvati
içtimai, a socijalan
içtimai olmayan, a nedruželjubiv
içtimai olmayan nedruževan
içtimek, n ubrizgati
ihtimal, n eventualnost
ihtimal mogućnost
ihtimal ki, adv eventualno
ihtimal ki možda
ihtimal ki valjda
ihtimalli moguć
ihtimalsiz, a neverovatan
ihtimam brižljivost
ihtimam nega
ihtimam negovanje
ihtimam, n staranje
ihtimam etmek pobrinuti se
ihtimam etmek postarati se
ihtimamla, adv pažljivo
ihtimamla pomno
ihtimamla bakmak pobrinuti
ihtimamla bakmak, v pobrinuti se
ihtimamla bakmak postarati se
ihtimamli, a brižljiv
ihtimamli savestan
iltimas, n protekcija
iltimas etmek, v zagovarati
iltimas etmek zastupati
işitim, n sluh
isitima loženje
isitima", v grejanje
isitimak grejati
isitimak, v ogrejati
isitimak zagrejati
isitimak zagrevati
işitimek, v čuti
işitimek doznati
istim l.i.ü.u, n parni
istima, n grejanje
istima loženje
istimak ogrejat
istimal primjena
istimal etmek primeniti
iştime sluh
istimli, a parni
itimat pouzdanost
itimat pouzdanje
itimat, n poverenje
itimat poverljivost
itimat sigurnost
itimat etme, n samopozudanje
itimat etmek, v pouzdati se
itimat etmek samopouzdanje
itimatsiz, a nepouzdan
itimatsiz nepoverljiv
itimatsizlik, n nepoverenje
kabili istimal, a upotrebljiv
kompartiman, n kupe
öğretim, n nastava
öğretim l.i.ü.u, a nastavnički
öğretim vasitasi učilo
rihtim, n kej
ritim, n ritam
santim, n centimetar
santimantal, a čuvstven
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: tim
- prevod za riječ: tim

Naš jezik Turski jezik
tim ekip
tim takim
tim tim
bratimiti se kaardeşleştirmek, v
bratimiti se kardeşleştirmek, n
bratimljenje kardeşleştirme, n
bratimljenje kardeşleştirmek"
centimetar santim, n
centimetar santimetre, n
hotimičan kasti, a
hotimice kasten, adv
intiman samimi
intiman siki fiki, a
intimnost mahremiyet, n
intimnost samimiyet
kostim kostüm, n
legitimacija hüviyet varakasi
legitimacija kimlik kağidi, n
legitimisati kimlik belgesini
letimice sathi surette, adv
mestimice kimi yerlerde
mestimice seyrek
mjestimice seyrek, adv
otimač çapulcu, n
otimač hirsiz
otimač plaçkaci, n
otimačina plaçka, n
otimačina yağma, n
otimati gaspetmek
otimati kapmak
otimati zorla almak
pobratim üvey kardeş, n
stimulacija uyandirma, n
stimulans tahrik
stimulans teşvik
stimulisati uyandirmak
timariti timar etmek, v
timariti timar görmek, v
timariti timarlamak, v
ultimatum ültimatom, n
zatim bundan sonra
zatim ondan sonra
zatim sonra
zatim sonradan


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| atim | im | dim | im | kim | Rim | tih | ti | tam | lim | ti? | tip | tm |


Morton Bensson Srpsko-Hrvatsko-Engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba