Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
ton ton
ton, n tona
baston, n štap
baston toljaga
beton beton
beton, a betonski
beton i.l.ü.u, a betonski
beton köprü betonski most
betonaj, n betoniranje
betonarme, beton armirani
betonlamak, v betonirati
diftong, a dvoglasnik
fayton, n fijaker
fayton karuce
faytoncu fijakerisati
faytoncu, n fijakerista
jeton, n žeton
karton, n karton
monotoni, n monotonija
monotonluk jednoličnost
otonom, a autonoman
otonomi, n autonomija
otonomi samodržavlje
paratoner, n gromobran
payton, n fijaker
payton kočije
paytoncu fijakerisati
paytoncu, n fijakerista
paytoncu kočijaš
piston, n klip
piston l.i.ü.u, a klipni
ton baliği, n tuna
ton l.i.ü.u, a tonski
tonaj, n tonaža
toner, n toner

Naš jezik Turski jezik
ton ses perdesi, n
ton ton
arhitektonski mimari, a
autonoman muhtar, a
autonoman otonom, a
autonoman özerk, a
autonomija muhrariyet
autonomija otonomi, n
autonomija özerklik
beton beton
betoniranje betonaj, n
betonirati betonlamak, v
betonski beton, a
betonski beton i.l.ü.u, a
betonski most beton köprü
detonacija infilâk, n
detonacija patlama
feljton dizi, n
feljton tefrika
feljtonista tefrika muharriri, n
feljtonistički tefrika l.i.ü.u, a
karton karton, n
karton mukavva, n
monoton tek düze, a
monoton yeknesak
monotonija monotoni, n
monotonija tek düzelik
monotonija yednesaklik
potonji sonuncu
potonuti batmak
potonuti dalmak
prestonica hükümet merkezi
prestonički hükümet darbsi l.i.ü.u, a
smrtonostan öldürücü
sotona iblis
sotona şeytan
sotonski cinni, n
stoni masa l.i.ü.u, a
stonoga kirkayak, n
suton akşam güneşi, m.
suton alaca karanlik
tona ton, n
tonaža tonaj, n
toner toner, n
tonski ton l.i.ü.u, a
tonuti batmak
tonuti dalmak
tonuti debe girmek
utonuti batmak, v
utonuti dalmak, v
zaton golf, n
žeton jeton, n


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| tor | tok | to | trn | don | bon | fon | ?on | on | tov | son | tan | ten | tona | top | toy | toz |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba