Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
zor, n muka
zor naporan
zor patnja
zor, a težak
bir şeyin içine zorla sokmak utrapiti
bir şeyin içine zorla sokmak uvaliti
elinden zorla almak, v oduzeti
hipnotizör, n hipnotizer
kapiyi zorlamak, v provaliti
kruvazör, n krstarica
kruvazör krstaš
kruvazörlü, a krstaški
televizör, n televizor
zor altinda kalma, n moranje
zor altinda kalmak, v morati
zor zor etmek, v prisiliti
zor zor etmek prisiljavati
zorba, n siledžija
zorba silni
zorba silnik
zorba l.i.ü.u, a nasilnički
zorla jedva
zorla, adv mučno
zorla, adv nalilno
zorla teško
zorla açmak provaliti
zorla almak, v oteti
zorla almak otimati
zorla almak prigrabiti
zorla ayirmak otrgnuti
zorla çok yedirme, n kljukanje
zorla çok yedirme kljukati
zorla çok yedirmek kljukanje
zorla çok yedirmek, v kljukati
zorla girmek, v upadati
zorla girmek upasti
zorla içine sokmak, v ugurati
zorla irza geçme, n silovanje
zorla irzina geçmek, v silovati
zorla kabul ettirme, n nametanje
zorla kabul ettirmek, v nametati
zorla kabul ettirmek nametnuti
zorla kabul ettirmek naturiti
zorla sokmak, v utrpati
zorlama, n prisiljavanje
zorlamak nagnuti
zorlamak nagoniti
zorlamak natjerati
zorlamak primorati
zorlamak prisiliti
zorlamak prisiljavati
zorlamak, v siliti
zorlanma, n naprezanje
zorlanmak napregnuti
zorlanmak naprezati
zorlanmak, v naregnuti se
zorlaştirmak komplikovati
zorlayarak kirmak, v obijati
zorlayarak kirmak obiti
zorlayiş prinuda
zorlu jak
zorlu, a nasilan
zorlu plah
zorlu plahovit
zorlu firtina, n oluja
zorluk, n napor
zorluk, n poteškoća
zorluk zaplet
zorluk zort
zorlul hirsiz, n obijač
zoru zoruna, adv jedva
zorunlu, a neminovan

Naš jezik Turski jezik
cenzor sansürcü, n
diletantska pozorišna grupa amatör tiyatro grubu
diletantsko pozorište amatör tiyatrosu
iluzoran aldatici, a.
iluzoran esassiz
iluzoran hayali, a
izorati çift sürmek
nadzor denetim, n
nadzor nezaret, n
nadzor teftiş, n
nadzorni denetim i.l.ü.u, a
nadzorni teftiş l.i.ü.u, a
nadzornik denetleyici, n
nerazoriv yikilamaz, a
obzor ufuk
obzorje ufuk
pozor görünüş, n
pozorišna lutka bebek kukla
pozorišni sahip l.i.ü.u, a
pozorišni tiyatro l.i.ü.u, a
pozorište sahne i,l,u,ü
pozorište tiyatro, n
pozornica sahne
pozornica tiyatro
pozorno dikkatle, adv
pozorno dikkatlie, adv
prizor görünüş
prizor tebliğ
prozor pencere
prozorčić küçük pencere, n
razoran bozucu, a
razorati çift sürmek, v
razoravati çift sürmek
razoriti yikmak
razoružanje silahsizlanma, n
razoružati silahsizlandirmak, v
televizor televizör, n
upozorenje uyarma, n
upozoriti uyarmak, v
uzor misal
uzor örnek
uzorak numune, n
uzorak örnek
uzoran örnek l.i.ü.u, a
uzorati çift sürmek
zora fecir
zora gün ağarmasi
zora şafaki tan
zora seher
zornjača tan yildizi
zort güçlük
zort zorluk


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| tor | zov | bor | zora | zort | kor | hor | uzor | mor | zbor | zob |


Ljudsko tijelo slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba