Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
graph grafikon
graph grafički prikaz
graph zapis , snimak
aerocartograph aerokartograf
aeropsychograph aeropsihograf
altigraph barograf
altigraph visinograf
arithmograph aritmograf
autobiographic autobiografski
autobiography autobiografija
autograph autogram
autograph originalni rukopis
autograph svojeručni pot.
autograph svojeručni potpis
autographic registracioni
autoradiograph autoradiograf
bibliographic bibliografski
biography biografija
calligraphy kaligrafija
cartographer kartograf
choreographer koreograf
chronograph bilježač vremena
chronograph hronograf,bilježač v
cinematography kinematografija
epigraph epigraf
ethnography etnografija
geographer geograf
geography geografija
graph plotter crtač krivi
graph plotter ploter
graphic grafički
graphic art(s) grafika
graphic artist grafičar
graphic company grafičko preduzeće
graphics garfika
graphics grafika
graphics grafičko prikazivanj
graphite grafit
lexicography leksigrafija
lithography litografija
macrography makrografija
micrography mikrografija
mimeograph umnožavanje dokument
orthographic pravopisni
orthography ortografija
orthography pravopis
paragraph notica
paragraph odlomak
paragraph pasus
paragraph početak novog teksta
paragraph stav
paragraph znak paragrafa
paragraph style stil odlomka
photograph fotografija
photographer fotograf
photographer's shop fotografska radnja
photographic fotografski
photography fotografija
pornographic pornografski
pornography pornografija
pragraph paragraf
radiograph rendgenski snimak
radiograph rentgenska sl.
radiograph rentgenska slika
scintigraphic sintigrafski
scintigraphy sintigrafija
seismograph seizmograf
seismographer seizmograf-osoba
seismographic seizmografski
seismographical seizmografski
seismography seizmografija
semigraphical grafoanalitički
shadowgraph rendgenski snimak
skiagraph rendgenski snimak
spectrograph spektrograf
spectrographic spektralni
spectrographic spektrografski
spectrography spektrografija
stenographer stenograf
stenographer stenografkinja
stenographic stenografski
stenography stenografija
tachograph tahograf
telautograph telautograf
teleautography foto telegrafija
telebarograph daljinski barometar
telegraph dalekopisač
telegraph telegraf
telegraph telegrafisati
telegraph line telegrafska linija
telegraph pole telegrafski stub
telegraph post telegrafski stub
telegraph set telegrafski aparat
telegraph wire telegrafska žica
telegrapher telegrafist
telegraphic telegrafski
telegraphist telegrafist
telegraphy telegrafija
telephonograph telefonograf
telephotograph telefotografija
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: graph
- prevod za riječ: graph


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| grah | crape | crash | drape | gap | gape | gash | gnash | grab | grace | grade | graft | grain | grand | grant | grape | grapes | graphic | grasp | grass | grate | grave | gravy | gray | graze | grip | grope | rap | rape | rapt | rash | trach | trap | trash | wrap | wrath |


Ilustrovani kompjuterski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba