Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
sham lažan
sham pretvaralo
sham prevara
sham prividnost
sham stimulant
sham varalica
sham varati
ashamed posramljen
ashamed postidjen
ashamed postiđen
shamble geganje
shamble klanica
shamble mala mes.radnja
shamble mala mesarska radnja
shamble vučenje nogu
shambles klaonica
shambles pokolj
shame beščašće
shame grehota
shame ljaga
shame osramotiti
shame poniženje
shame poruga
shame posramiti
shame postideti
shame postidjeti
shame sramota
shame stid
shame stidjeti se
shame! fuj!
shamefaced neodlučan
shamefaced snebivljiv
shamefaced sramežljiv
shamefaced stidljiv
shameful sraman
shameful sramotan
shameless besraman
shameless ciničan
shameless sramotan
shammy koža divokoze
shampoo prati kosu
shampoo šampon
shamrock detelina
shamrock djetelina


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sam | sram | ham | seam | shame | shim | slam | swam |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba