Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
according to sample vjeran uzorak
at the same time naporedo
balsam melem
gossamer leteća paučina
gossamer tanka tkanina
in the same way isto
of the same colour jednobojan
of the same name istoimeni
samarium samarijum
same isti
same istovetan
same istovjetan
same jednak
same jednakost
same jedno
same jednolikost
same podjednak
same sličan
same taj
same to isto
sample mustra
sample ogled
sample pokazati
sample primjer
sample primjerak
sample proba
sample probati
sample skupljati
sample uzeti uzorak
sample uzorak
sampled odabran
sampler sređivač uzoraka
sampler uzimalac uzoraka
sampler reader opitni čitač
sampling ispitivanje
sampling uzimanje uzoraka
self same isti
self-same isti

Naš jezik Engleski jezik
sam alone
sam lone
sam lorn
sam personally
sam single
sam sole
ansambl ensemble
balsam baim
balsamovati embalm
balsamovati mummy
basamak stair
išamarati slap
ja sam self
jesam im
jesam (pomoćni glago am
nasamariti deceive
nasamariti fob
nasamariti nekoga pull someone's leg
nasamo privately
nesamostalan adjective
nesamostalan dependent
on sam hi himself
ona sama she herself
oni sami themselves
osam eight
ošamariti slap
osamdeset eighty
osamiti se seclude
osamljenik loneliness
osamljenik lonely
osamljenik recluse
osamljenost isolation
osamljenost retirement
osamnaest eighten
osamostaliti se become independent
ošamućen mixed
ošamućenost stupor
ošamutiti hocus
ošamutiti stun
počiniti samoubojstv commit suicide
sam (pomoćni glagol) am
sam od sebe by itsel
sam od sebe unprompted
šama scheme
samac lone
samac male
samac mate
samac single
samac (jelen) buck
šamar box
šamar buffet
samarijum samarium
sambrati sum
sami (mn. od self) selves
samica mate
samilost pity
samilostan remorseful
samleti prašak pulverize
samljeti prašak pulverize
samo barely
samo but
samo only
samo simplify
samo simply
samo solely
samo ako provided
samo čitati read only
samo jedan but one
samo jedan single
samo od seb spontaneously
samo toliko merely
samo za čitanje read only
samo za muškarc stag party
samo za muškarc stag-party
samo-kritičan self critical
samo-prefiks self-
samoapsorpcija self-absorption
samoća privacy
samoća solitude
samodisciplina self discipline
samodisciplina self-discipline
samodopadnost egotism
samodržac autocrat
samofokus autofocus
samogaseći self-quench
samoglasnik vowel
samohodni self-propelled
samohvala self praise
samohvala self-praise
samohvalisanje bluster
samoimpulsni self-pulse
samoindukcija autoinduction
samoindukcija self-induction
samoindukcioni autoinductive
samoindukcioni kalem unichoke
samoinduktivan self-induced
samoinduktivnos self-inductance
samoispitivanje built-in check
samoispitujući self-checking
samoispravljajući self-correcting
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sam
- prevod za riječ: sam


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sav | am | samo | ram | sram | cam | sat | dam | san | osam | sem | ham | jam | sa | sad | sag | same | sap | saw | say | seam | sham | slam | sum | swam |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba