Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
nue, f oblak
annuel, e godišnji
annuel, e jednogodišnja biljka
annuellement godišnje
annuellement svake godine
attěnuer oslabiti
attěnuer prigušiti
attěnuer razblažiti
attěnuer razrijediti
attěnuer ublažiti
attěnuer ublažiti kaznu
attěnuer umanjiti
avenue avenija
avenue drvored
avenue prilaz
avenue prilazni put
bienvenue dobrodošlica
bienvenue početak službe
bienvenue srdačan doček
bisannuel, e dvogodišnji
continuel, le neprekidni
continuel, le neprestan
continuel, le stalan
continuellement neprekidno
continuellement neprestano
continuellement stalno
continuer i dalje neumoljivo rasti
continuer nastaviti i dalje
continuer nastaviti se
děnuě, e bez
děnuě, e bijednik
děnuě, e biti bez
děnuě, e lišen
děnuě, e nemati
děnuě, e siromah
děnuě, e siromašan
děnuě, e živjeti u oskudici
děnuement bijeda
děnuement lišavanje
děnuement oskudica
děnuement potreba
děnuement siromaštvo
děnuer lišavati se
děnuer lišiti
děnuer lišiti se
děnuer skinuti
diminuer opadati
diminuer slabiti
diminuer umanjiti
diminuer umanjivati se
discontinuer prekinuti
discontinuer prestati
ěternuer kihnuti
extěnuer iscrpiti se
extěnuer izmučen
extěnuer izmučiti
extěnuer oslabiti
extěnuer slab
extěnuer ublažiti
extěnuer umoran
insinuer dodvoravati se
insinuer podmetnuti
insinuer podvaliti
insinuer ubacivati u uši
insinuer ulagivati se
insinuer uvlačiti
manuel, m instrukcije
manuel, a manuelni
manuel, m priručnik
manuel, a ručni
manuellement, adv ručno
manuellement, adv rukama
menuet, a malen
menuet, a tanušan
menuet, a vrlo sitan
nuěe, fig bura
nuěe, f gust oblak
nuěe, fig jato
nuěe, fig magla
nuěe, fig mnoštvo
nuěe, f oblačina
nuěe, f oblak
nuěe, fig roj
nuer, vb slagati boje
revenue "podmladjena šuma
revenue, f povratak
sinueux, a krivudav
sinueux, a vijugav
tenue, f držanje
tenue, f oblačenje
tenue, f održavanje
tenue, f ponašanje
tenue, f uniforma
tenue, f upravljanje
tenue, f uzdržavanje
tenue, f vladanje
tenue, f vodjenje
venue, f dolazak
venue, f dovod
venue, f rast
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: nue
- prevod za riječ: nue

Naš jezik Francuski jezik
manuelan servile, f
manuelni manuel, a


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ne | mue | nu | nu?e | nuer | nul | num | que | rue | vue |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba