Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
form blanket
form forma
form formirati
form formular
form kalup
form načiniti
form oblik
form oblikovati
form obrazac
form obrazovati
form oformiti
form razred
form red
form letter cirkularno pismo (do
formal ceremonijalan
formal formalan
formal konvencionalan
formal propisan
formal zvaničan
formality formalnost
format format
format format naredbe
format format podatka
format formatirati
format oblik
format veličina
format name naziv oblikovanja
formation formacija
formation formatiranje
formation oblikovanje
formation postrojenje
formation stvaranje
formats used korišteni oblici
former bivši
former nekadašnji
former predhodni
former pređašnji
former raniji
formerly nekada
formidable grozan
formidable težak
formidable znatan
forming oblikovanje
formless bezobličan
formula fomula
formula formula
formula pravilo
formulate formulisati

Naš jezik Engleski jezik
forma build
forma form
forma shape
formacija formation
formalan formal
formalista prig
formalna prednost technical advantage
formalni parametar dummy argument
formalnost formality
formalnost solemnity
format format
format layout
format size
format adrese address format
format naredbe format
format podatka format
format teksta title format
formatiranje formation
formatirati format
formirati form
formula formula
formular form
formuliranje, formul wording
formulisati formulate


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| forma | farm | firm | foam | for | ford | fore | fork | fort | forum | norm | worm |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba