Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
na na
na za
na druhě straně onkraj
na druhě straně prijeko
na lačný žaludek na prazan želudac
na neštěstí na nesreću
na shledanou! doviđenja!
nabarvit obojati
nabarvit obojiti
nabídka ponuda
nabídnout ponuditi
nabídnout poslužiti
nabíjet puniti
nabitý krcat
nabízet nuditi
nabobtnat nabubriti
nabobtnat nabujati
nabodnout nabosti
náboj metak
náboj naboj
náboj punjenje
nábojnice patrona
nábožensky religijski
náboženský religijski
náboženství religija
náboženství vjera
nábožný religiozan
nabrání zahvat
nabrat nakupiti
nabrat napuniti
nabrat zagrabiti
nábřeží kej
nábřeží obala
nabrousit nabrusiti
nabrousit naoštriti
nabubřet nabubriti
nabýt nabujati
nabýt postići
nabýt steći
nábytek namještaj
nábytek pokućstvo
nabytí postignuće
nabytý stečen
nabývat sticati
náčelník poglavica
nacházet se nalaziti se
nachladit se prehladiti se
nachlazení prehlada
nachodnout se oduševiti se
nachýlit nagnuti
nachýlit se nakloniti se
náchylnost naklonost
náchylnost sklonost
náchylný sklon
nachytat namamiti
náčiní alat
náčiní oruđe
náčiní pribor
nacionálie generalije
nacionalizmus nacionalizam
nacionální nacionalni
nacpat nabiti
nacpat napuniti
nacpat natrpati
náčrt nacrt
náčrt skica
načrtávat skicirati
náčrtek skica
načrtnout skicirati
nad iznad
nad nad
nad povrh
nadace zaklada
nadále nadalje
nadání dar
nadání darovitost
nadání nadarenost
nadání talent
nadání "talent
nadaný darovit
nadaný nadaren
nadaný talentiran
nadávat grditi
nadávat kleti
nadávat psovati
nadávat vikati (na koga)
nadávka grdnja
nadávka pogrda
nadávka psovka
nadávka uvreda
nadbytečně napretek
nadbytečný suvišan
nadbytek izobilje
nadbytek obilje
nadbytek suvišak
nadbytek višak
nadchnout oduševiti
nadchnout koho zagrijati
nadechnout se udahnuti
naděje nada
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: na
- prevod za riječ: na

Naš jezik Češki jezik
na k
na na
na pro
na u
na nesreću na neštěstí
na nesreću naneštěstí
na posljetku nakonec
na prazan želudac na lačný žaludek
na prazan želudac nalačno
na primjer například
na sreću naštěstí
na žalost bohužeí
nabacati naházet
nabaviti obstarat
nabaviti opatřit
nabaviti sehnat
nabiti nacpat
naboj náboj
nabor fald
nabor záhyb
nabosti nabodnout
nabosti napíchnout
nabrati nasbírat
nabrati natrhat
nabrati svraštit
nabrati zřasit
nabrojiti napočítat
nabrojiti vymenovat
nabrojiti vypočítat
nabrusiti nabrousit
nabubriti nabobtnat
nabubriti nabubřet
nabujati nabobtnat
nabujati nabýt
nabujati razvodnit se
načelo zásada
naći najít
naći nalězt
naći zjistit
naći se sejít se
nacija národ
način způsob
načiniti učinit
načiniti udělat
načiniti vytvořit
načiniti zhotovit
načinski modální
načinski způsobový
nacionalizam nacionalizmus
nacionalni nacionální
nacionalni národní
nacrt náčrt
nacrt nárys
nacrt nástin
nacrt návrh
nacrt plán
nacrtati nakreslit
nad nad
nada naděje
nadahnuće inspirace
nadahnuće vnuknutí
nadaleko široko daleko
nadalje dále
nadalje nadále
nadaren nadaný
nadaren talentovaný
nadarenost nadání
nadati se doufat
nadati se očekávat
nadesno vpravo
nadgledanje dohled
nadgledanje dohlížení
nadgledanje dozor
nadgledati dohlížet
nadgledati mít dozor
nadglednik dozorce
nadglednik hlídač
nadgrobni spomenik náhrobní pomník
nadijevati nadívat
nadijevati napichovat
nadijevati navlěkat
nadijevati plnit
nadimak přezdívka
nadjačati převládnout
nadjev nádivka
nadležan oprávněný
nadležan příslušný
nadlijetati nadlětávat
nadljudski nadlidský
nadmašiti předčit
nadmašiti předstihnout
nadmašiti převýšit
nadmetanje soutež
nadmetanje závod
nadmetati se soutěžit
nadmoć přesila
nadmoć převaha
nadmoćan majicí
nadmoćan mocnější
nadmoćan převahu
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: na
- prevod za riječ: na


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | pa | da | no | dna | nag | ja | ka | za | nad | na | ne | ona | sa | ta |


Ilustrirani engleski rječnik za osnovnu školu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba