Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
academy of dramatic arts akademija scenskih u
acclamation klicanje
acclamation pljeskanje
adamant dijamant
adamant postojan
adamant čvrst
amalgam amalgam
amalgamate mešati sa živom
amalgamate miješanje sa živom
amalgamate spajati
amalgamate spojiti se
amalgamate udružen
amalgamate udružiti se
amalgamate ujediniti se
amalgamate ujedinjen
amalgamation amalgamacija
amalgamation spajanje
amalgamation stapanje
amalgamationama lga
amalgamationama liga
amass gomilati
amass nagomilati
amass skupiti
amass skupljati
amass zgrnuti
amass zgrtati
amateur amater
amateur diletant
amateur ljubitelj
amateur ljubiteljski
amateur band amaterski opseg
amateurish diletantski
amateurish ljubiteljski
amatory ljubavni
amatory ljubavnički
amaze frapirati
amaze zapanjiti
amaze zaprepastiti
amazement zapanjenost
amazement čuđenje
amazing frapantan
amazing iznenađujući
amazing nevjerovatan
amazing zapanjujući
amazing čudnovat
cameraman kamerman
chinaman Kinez
chinaman kinez
damage gubitak
damage kvar
damage naškoditi
damage oštetiti
damage oštećenje
damage šteta
damageable lako pokvarljiv
damaged oštećen
damaged pokvaren
damages naknada štete
damages odšteta
defamation kleveta
defamation poruga
defamation sramota
defamatory klevetnički
defamatory pogrdan
drama drama
drama school pozorišna akademija
dramatic dramatičan
dramatic dramski
dramatise dramatizirati
exclamation usklik
exclamation uzvik
mama majka
mama mama
pajamas pidžama
panorama kraj
panorama panorama
panorama predeo
panorama predio
proclamation objava
proclamation proklamacija
proclamation skladnost
pyjamas pidžama
reclamation ispravka
reclamation krčenje
reclamation poboljšavanje
reclamation prigovor
reclamation tužba
reclamation žalba
report of damage izvještaj o šteti
samarium samarijum
seaman moreplovac
seaman mornar
seaman pomorac
suffer damage postradati
typamatic za ponavljanje
ultramagnifier ultralupa
ultramagnifier ultrapovećalo
ultramarine prekomorski
ultramarine ultramarin-boja
unblamable besprekoran
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ama
- prevod za riječ: ama

Naš jezik Engleski jezik
ama but
ablativ - gramatički ablative
alamanah almanac
amajlija fetish
amajlija mascot
amajlija medicine
amalgam amalgam
amalgamacija amalgamation
amandman amendment
amanet behest
amanet testament
amanet will
amater amateur
amater dilettante
amater smatterer
amaterski opseg amateur band
bager na lopaticama shovel
bal pod maskama masquerade
basamak stair
beskamatan eithout interest
beskamatni interest-free
beskamatni zajam loan without interest
besraman shameless
blago vama lucky you
blamaža disgrace
bogat bojama picturesque
bubamara ladybird
čama ennui
čamac boat
čamac craft
čamac punt
čamac za spasavanje life boat
čamac za spasavanje life-boat
čekić zamajac cam-hammer
dama dame
dama lady
dama queen
deklamacija recital
dijamant adamant
dijamant diamond
drama drama
dramatičan dramatic
dramatizirati dramatise
galama clatter
galama fracas
galama fuss
galama habbub
galama noise
gama gamut
gamad vermin
gamaša puttee
gamaše spat
gamašne gaiter
gamašne leggings
gaziti nogama override
gramatički grammatical
gramatika grammar
gumeni čamac pontoon
gvožđe u šipkama bar iron
hramanje hobble
hramati halt
hramati limp
išamarati slap
išarati pegama speckle
išarati pjegama speckle
izmučen brigama care worn
izmučen brigama care-worn
izvršavanje programa run
jama barrow
jama burrow
jama hole
jama pit
jama scoop
jama well
jamac bail
jamac guarantee
jamac sponsor
jamačan sure
jamačno surely
kačamak hominy
kačamak meal
kaišni zamajac belt-flywheel
kama dagger
kama dirk
kama knife
kama stylet
kamara stack
kamat interest
kamata, kamate interest
kamatna stopa interest rate
kamatni interest
kamatni dobitak interest earned
kao zamak palatial
kumova slama galaxy
kumova slama milky way
kumova slama milkyway
lak čamac scull
laki čamac skiff
laki čamac whiff
lokom.zamanerv. pucher
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ama
- prevod za riječ: ama


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| am | ma | jama | kama | dama | ala | ?ama | nama | gama | amo | ada | mama | tama | ama | vama |


Ljudsko tijelo slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba