Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
ma majka
ma mama
abnormal abnormalan
abnormal nenormalan
abnormal nepravilan
abnormal neprirodan
abnormal patološki
abysmal bez dna
abysmal nedosežan
academy of dramatic arts akademija scenskih u
acclamation klicanje
acclamation pljeskanje
acclimatise navići se
acclimatise prilagoditi se
acclimatize prilagoditi se
achromat sočivo-ahromatsko
achromatic ahromatičan
achromatic bezbojan
achromatisation ahromatizacija
achromatism ahromatizam
achromatism bezbojnost
achromatize ahromatisati
achromatize obezbojiti
adamant dijamant
adamant postojan
adamant čvrst
adding machine mašina za sabiranje
address format format adrese
adobe type manager aplika. za upravljan
adobe type manager aplikacija za upravl
affirmation afirmacija
affirmation potvrda
affirmation potvrdjivanje
affirmation potvrđivanje
affirmation tvrdjenje
affirmation tvrđenje
affirmative potvrdan
affirmative pozitivan
after images izgled poslije
afterimage slika koja ostaje
aftermath drugi otkos
aftermath ostava
aftermath posledice
aftermath posljedice
aftermath rezultat
air mail avionska pošta
air-mail avionska pošta
airmail vazdušna pošta
airman avijatičar
alderman odbornik
alderman vijećnik
almanac alamanah
almanac godišnjak
almanac kalendar
alsimag alsimag
amalgam amalgam
amalgamate mešati sa živom
amalgamate miješanje sa živom
amalgamate spajati
amalgamate spojiti se
amalgamate udružen
amalgamate udružiti se
amalgamate ujediniti se
amalgamate ujedinjen
amalgamation amalgamacija
amalgamation spajanje
amalgamation stapanje
amalgamationama lga
amalgamationama liga
amass gomilati
amass nagomilati
amass skupiti
amass skupljati
amass zgrnuti
amass zgrtati
amateur amater
amateur diletant
amateur ljubitelj
amateur ljubiteljski
amateur band amaterski opseg
amateurish diletantski
amateurish ljubiteljski
amatory ljubavni
amatory ljubavnički
amaze frapirati
amaze zapanjiti
amaze zaprepastiti
amazement zapanjenost
amazement čuđenje
amazing frapantan
amazing iznenađujući
amazing nevjerovatan
amazing zapanjujući
amazing čudnovat
anastigmat anastigmatsko sočivo
animal skotski
animal životinja
animal životinjski
animal-wax životinjski vosak
animate nadahnut
animate nadahnuti
animate obodriti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ma
- prevod za riječ: ma

Naš jezik Engleski jezik
ma any
ma but
(mali) vir eddy
ablativ - gramatički ablative
abnormalan abnormal
adsorbentni materija adsorbent
afirmacija affirmation
ahromatičan achromatic
ahromatisati achromatize
ahromatizacija achromatisation
ahromatizam achromatism
aksioma axiom
aksiomatički axiomatic
aksiomatika axiomatics
aksiomatski axiomatical
alamanah almanac
alarmantan alarming
alatna mašina machine - tool
alatna mašina mashine tool
alsimag alsimag
ama but
amajlija fetish
amajlija mascot
amajlija medicine
amalgam amalgam
amalgamacija amalgamation
amandman amendment
amanet behest
amanet testament
amanet will
amater amateur
amater dilettante
amater smatterer
amaterski opseg amateur band
anastigmatsko sočivo anastigmat
anatema ban
angažman engagement
anomalan anomalous
anomalija anomaly
anoniman anonymous
anoniman authorless
anoniman nameless
antimagnetski antimagnetic
antimaterija antimatter
apartman apartment
apartman suite
aproksimacija approximation
aranžman arrangement
armatura armature
armatura arming
aroma flavour
aroma miris
aroma perfume
aroma savour
aromatičan aromatic
asortiman assortment
asortiman selection
astigmatičan astigmatic
astma asthma
autokolimator autocollimator
automat automat
automat automatic
automat automaton
automat slot machine
automat slot-machine
automat submachine gun
automat vending machine
automat za potpisiva sign automaton
automat za prod vending machine
automati automata
automatičnost automaticity
automatika automatics
automatizacija automation
automatizacija automatization
automatizam automatism
automatizovan automated
automatizovati automate
automatizovati automatize
automatni strug automatic lathe
automatska popravka self-repair
automatska provjera built-in check
automatska provjera self-check
automatska provjera self-checking
automatska puška repeater
automatska regulacij self-adjustment
automatska zaštita self-shielding
automatski automated
automatski automatic
automatski automatical
automatski automatically
automatski oral
automatski self-acting
automatski self-adjusting
automatski self-operated
automatski self-running
automatski unattended
automatski unwatched
automatski alarmni u autoalarm
automatski balans autobalance
automatski ispravlja self-learning
automatski kodirati autocode
automatski monitor automonitor
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ma
- prevod za riječ: ma


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | na | za | pa | ka | ama | ga | mu | ja | mac | mad | mag | mal | man | map | mar | mat | may | me | mi | mo | mah | my | sa | mak | ?a | ma? | da | ta |


Bosansko engleski pojmovnik za edukatore

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba