Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
alabaster alabaster
alacrity hitrina
alacrity pripravnost
alacrity živahnost
alarm alarm
alarm alarmirati
alarm dizati uzbunu
alarm nemir
alarm strah
alarm upozoriti
alarm uzbuditi
alarm uzbuna
alarm uzbuniti
alarm uzrujati
alarm clock budilica
alarm clock budilnik
alarm-clock budilnik
alarming alarmantan
alas avaj
alas teško meni
audible alarm akustički signal
audible alarm zvučni signal
autoalarm automatski alarmni u
autobalance automatski balans
autobalance ravnoteža
avalanche lavina
avalanche odron snega
avalanche odron snijega
avalanche usov
avalanche-type lavinski tip
avalanche-type usovni tip
avalanching stvaranje lavine
balance balans
balance balansirati
balance bilanca
balance biti u ravnoteži
balance klatno
balance odmeriti
balance odmjeriti
balance ostatak
balance preostali deo
balance protivteža
balance ravnoteža
balance saldo
balance simetrija
balance uporediti
balance uravnoteženje
balance uravnotežiti
balance vaga
balance an account poravnati račun
balance card kartica stanja
balance card saldo kartica
balance counter brojač salda
balance lever poluga za izravnjava
balance of accounts bilans
balance sheet bilans
balance sheet zaključni račun
balance-sheet bilans
balance-sheet zaključni račun
balanced izjednačen
balanced simetričan
balanced skladan
balanced uravnotežen
balancer djelitelj napona
balancin balansiranje
balancin saldiranje
balancin simetriranje
balancin uravnoteženje
balavcing uravnoteženje
beam-balance terazije
burglar alarm alarm protiv provale
calaboose buhara
calaboose buvara
calaboose tamnica
calamitous razoran
calamity nesreća
calamity propast
counter- balance weigh protiv teret
counterbalance protivteža
current balance otvoreni saldo
custom instalation korisničke instalaci
escalation eskalacija
escalator eskalator
gala gala predstava
gala proslava
gala svečanost
galaxy birano društvo
galaxy galaksija
galaxy kumova slama
galaxy mlečni put
galaxy mliječni put
inhalation inhalacija
inhalation udisanje
maladjusted neprilagodjen
maladjusted neprilagođen
maladjusted nesložan
malady bolest
malaria malarija
malay malajac
malay malajski
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ala
- prevod za riječ: ala

Naš jezik Engleski jezik
ala dragon
abnormalan abnormal
aksijalano axially
alabaster alabaster
alamanah almanac
alarm alarm
alarm protiv provale burglar alarm
alarmantan alarming
alarmirati alarm
alarmirati alert
alat gear
alat implement
alat instrument
alat tool
alat tools
alat (radnika) kit
alat za brušenje grinding tool
alat za izradu navoj chaser
alat za lemlenje soldering iron
alat za namotavanje takeup option
alat za reckanje knurling wheel
alati tools
alatka tool
alatna mašina machine - tool
alatna mašina mashine tool
alatni stroj machine tool
alatni stroj machine
alatnica tool room
alatno sanduče work-box
alat|=-ćš0-=|/. instrument
alaun alum
ambalaža container
ambalaža package
ambalaža packing
amoralan amoral
anomalan anomalous
asocijalan associal
automatski alarmni u autoalarm
automatski balans autobalance
bakalar cod fish
bakalar cod
bala bale
bala bundle
bala package
balada ballad
balans balance
balansiranje balancin
balansirati balance
balast ballast
balastna lampa ballast lamp
balastno opterećenje sand load
balav slobbery
balaviti slaver
banalan banal
banalan commonplace
banalan platitudinous
banalan stale
banalan trite
bez balasta unballasted
bez morala ruthless
bez rivala unrivalled
bilateralan two-sided
bimetalan bimetallic
binormalan binormal
bioortogonalan biorthogonal
biopontencijala biopotential
birač kanala tuner
biracionalan birational
biti raskalašan roister
bogat industrijalac tycoon
boja alan colour
brutalan bestial
brutalan brutal
brutalan brute
budala dolt
budala dunce
budala fool
budala idiot
budala mutt
budala ninny
budala nitwit
budala noodle
budala numskull
budala sap
budala silly
budala simpleton
budala softy
budala spoony
budala tomfool
budalast foolish
budalast goofy
budalast stupid
budalaština foolishness
budalaština nonsense
bukvalan literal
čelo talasa wavefront
centrala central station
centrala centre
centrala head office
centrala headquarters
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ala
- prevod za riječ: ala


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| alas | ale | alga | all | alfa | alt | alva | bala | ala | ali | ama | gala | alat | alo | ada | lala | alka | mala |


Ljudsko tijelo slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba