Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
contumacy tvrdoglavost
human ljudski
human čovječanski
human being čovjek
human bias subjektivno odstupan
human rights čovjekova prava
humane human
humane prijatan
humane čovečan
humane čovječan
humanely ljudski
humaneness humanost
humanitarian humanitarac
humanitarian humanitaran
humanity dobrota
humanity čovečanstvo
humanity čovječanstvo
humanity čovječnost
inhuman grub
inhuman neljudski
inhuman nečovečan
inhuman nečovječan
plumage perje
pneumatic gumeni točak
pneumatic pneumatičan
pneumatic pneumatski
pneumatic hammer pneumatski čekić
presumably moguće
presumably verovatno
presumably vjerovatno
rheumatic boles.od reume
rheumatic bolest od reume
rheumatic reuma
rheumatic reumatičan
rheumatism reumatizam
roumanian rumun
roumanian rumunka
roumanian rumunski
rumanian rumun
rumanian rumunka
rumanian rumunski
superhuman nadčovječan
superhuman natčovječanski
trauma povreda
unhuman nečovječan

Naš jezik Engleski jezik
bešuman noiseless
bešuman silent
bezuman demented
dodavanje tumača zna add a legend
drumarina toll
dubokouman profound
duži oblik datuma long date style
gluma acting
glumac actor
glumac artist
glumac mimic
glumac player
glumac protagonist
glumačka družina troupe
glumački histrionic
guma gum
guma india rubber
guma india-rubber
guma indiarubber
guma rubber
guma tire
guma tyre
guma brisača wiper blade
guma na točku tire
human humane
humanitarac humanitarian
humanitaran humanitarian
humanost humaneness
iguman abbot
igumanija abbotess
kraći oblik datuma short date style
krivo tumačiti misinterpret
krivo tumačiti misunderstand
kuma godmother
kuma maid of honour
kuma sponsor
lakouman hare brained
lakouman hare-brained
legura aluminijuma y alloy
maksimalno umanjiti minimize
mlada šuma grove
neprotumačen unexplained
nerazuman injudicious
nerazuman irrational
nerazuman unreasonable
nerazuman unreasponable
nerazuman witless
od barijuma bariated
od talijuma thallic
oksid barijuma baryta
oštrouman apprehensive
oštrouman keen
oštrouman quidk witted
oštrouman quidk-witted
oštrouman sagacious
oštrouman shrewd
piće od ruma grog
pneumatičan pneumatic
pneumatski air-driven
pneumatski air-operated
pneumatski pneumatic
pneumatski čekić pneumatic hammer
pogrešno tumačenje misinterpret
pogrešno tumačiti misconstrue
polumagnetski semimagnetic
polusumator semi-adder
prašuma forest
prašuma jungle
protumačiti decipher
puma panther
razuman appreciable
razuman judicious
razuman logical
razuman rational
razuman reasonable
razuman sane
razuman sensible
razuman staid
reuma rheumatic
reumatičan rheumatic
reumatizam rheumatism
slabouman moonstruck
slabouman silly
sloboduman liberal
spoljna guma tire
spoljna guma tyre
sporazuma opportunist
sporazumaš opportunist
suma addition
suma amount
šuma forest
suma number
suma score
suma sum
šuma wood
sumaglica haze
sumand addend
sumanut possessed
šumar forester
šumar ranger
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: uma
- prevod za riječ: uma


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| suma | ma | um | ama | urma | uma | kuma | guma | puma | umak |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba