Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
arm dio
arm drška
arm grana
arm grana drveta
arm kateta
arm krak
arm krak
arm naoružati (se)
arm naoružati se
arm oružje
arm poluga
arm ruka
arm rukav
arm ručica
arm ručka
access arm pristupna polug
alarm alarm
alarm alarmirati
alarm dizati uzbunu
alarm nemir
alarm strah
alarm upozoriti
alarm uzbuditi
alarm uzbuna
alarm uzbuniti
alarm uzrujati
alarm clock budilica
alarm clock budilnik
alarm-clock budilnik
alarming alarmantan
anharmonic neharmonijski
arm chair naslonjača
arm oneself naoružati se
arm-chair naslonjača
armament naoružanje
armament oružane snage
armament ratna oprema
armament utvrđenje
armature armatura
armature jaram
armature kotva
armature obloga
armature oklop
armature oklop životinja
armature okov
armature ratna oprema
armature zaštitna prevlaka
armband mali zaliv
armband narukvica
armband rukavac rijeke
armband zaštitni rukav
armchair fotelja
armchair naslonjača
armchair naslonjača, naslonja
armed naoruzan
armed naoružan
armed utvrdjen
armed utvrđen
armed forces oružane snage
armed intervention oružana intervencija
armenian Jermen
armenian Jermenin
armenian Jermenka
armenian jermenin
armenian jermenka
armenian jermenski
armful naručje
arming armatura
arming naoružavanje
armistice primirje
armless bez grana
armless bez ruke
armless goloruk
armless nenaoružan
armlet mali zaliv
armlet narukvica
armlet rukavac
armlet rukavac rijeke
armlet zaštitni rukav
armo(u)red armiran
armo(u)red oklopljen
armo(u)rer fabrikant oružja
armo(u)ring oklop
armo(u)ring oklopljavanje
armo(u)ry fabrika oružja
armo(u)ry slagalac oružja
armored blindiran
armored train blindirani voz
armoring armiranje
armour oklop
armour oklopne jedin.
armour oklopne jedinice
armour oklopni
armour oružje
armour ratna oprema
armour ronilački oklop
armour snabdjeti opremom
armour clad oklopljen
armour clad oklopni brod
armour clad oklopnjača
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: arm
- prevod za riječ: arm

Naš jezik Engleski jezik
alarm alarm
alarm protiv provale burglar alarm
alarmantan alarming
alarmirati alarm
alarmirati alert
armatura armature
armatura arming
armija army
armijski army
armiran armo(u)red
armiran screened
armiran shielded
armirani beton ferro concrete
armirani beton ferro-concrete
armirani beton reinforced concrete
armiranje armoring
armiranje armouring
armirano gumeno crij reinforced rubber hose
armirano staklo wire-glass
automatski alarmni u autoalarm
beton armirani reinforced concrete
biharmonijski biharmonic
darmar pell mell
darmar pell-mell
darmar promiscuity
darmar to do
deo farme croft
dimni alarmni signal smoke alarm
dio farme croft
farma farm
farma ranch
farmaceut chemist
farmaceut dispenser
farmaceut pharmacist
farmaceuta dispenser
farmaceutski pharmaceutical
farmacija chemist's
farmacija pharmacy
farmakolog pharmacologist
farmakologija pharmacology
farmerice jeans
filharmonija philharmonic
harmoničan harmonious
harmoničan pure
harmoničan tuneful
harmonija chord
harmonija consonance
harmonija harmony
harmonija tune
harmonika accordion
harmonika bellows
harmonika mouth organ
harmonika mouth-organ
harmonikaš accordionist
karmin crimson
karmin lipstick
larma clutter
larma din
larma fracas
larma jangle
larma noise
larma racket
larma rattle
larma squall
larma uproar
larmadžija rowdy
larmati make noise
marmelada jam
marmelada jelly
marmelada marmalade
marmelada marmelade
nearmiran unarmoured
neharmonijski anharmonic
podjarmiti enslave
podjarmiti reduce
podjarmiti subjugate
podjarmiti yoke
podjarmljen downtrodden
podjarmljivanje reduction
podjarmljivanje subjugation
podjarmljivati subjugate
varmetar varmeter
zonalna harmonijska zonal harmonic


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| aim | am | arc | are | arms | army | art | barm | grm | farm | harm | warm |


Njemački obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba