Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
ash jasen
ash jesen
ash pepeo
ash prah
ash zemni ostaci
abash zbuniti
aircrash avionska nesreća
antibacklash protiv mrtvog hoda
ash bin pepeljara
ash tray pepeljara
Ash Wednesday pepelnica
ash wednesday čista srijeda
ash-bin pepeljara
ash-tray pepeljara
ashamed posramljen
ashamed postidjen
ashamed postiđen
ashen bled
ashen blijed
ashen od jasena
ashen od pepela
ashen pepeljast
ashen sive boje
ashes pepeo
ashore ka obali
ashore na kopnu
ashore na obali
ashtray pepeljara
ashy bled
ashy blijed
ashy pepeljast
ashy pepeljaste boje
ashy siv
backlash mrtvi hod
backlash prazan hod
backlash usporavanje
backlash zatezanje
backshlash kosa crta unazad
bashertron uređaj za signalizac
bashful plašljiv
bashful stidljiv
break out in a rash osuti se
cash gotov novac
cash gotovina
cash novac
cash promeniti novac
cash promijeniti novac
cash u gotovom
cash flow opticaj sredstava
cash flow tok gotovine
cash on delivery pouzeće
cash sale prodaja za gotovinu
cash till fioka za novac
cash-desk kasa
cashe ubrzanje pristupu di
cashier blagajnik
cashier blagajnik - blagajni
cashier kasir
clash sudar
clash sudariti se
clash sukob
crash lomljava
crash lupa
crash tresak
crash tresnuti
crash into naletjeti
dash hitnuti
dash nalet
dash razbiti
dash žurba
dash žuriti
dashing poletan
eyelash trepavica
fashion moda
fashion modni
fashion podesiti
fashion model manekenka
fashion ready-made clothing modna kofekcija
fashion show modna revija
fashionable pomodan
flash blesak
flash blijesak
flash bljesak
flash fleš
flash sinuti
flash light baterija
flash-light lampa
flashbulb blic
flashgun blic
flashlight džepna lampa
flashlight fleš
flashy drečav
flashy jeftin
flashy jevtin
flashy prividne vredn.
flashy prividne vrijednosti
gash duboka posekot.
gash duboka posjekotina
gatecrasher padobranac
gnash škrgutati
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ash
- prevod za riječ: ash

Naš jezik Engleski jezik
rashladiti refrigerate
rashladni profil heat sink


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| as | ashy | ask | asp | ass | cash | dash | gash | hash | lash | ah | rash | sash | wash |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba