Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
ask moliti
ask moliti, zamoliti
ask pitati
ask pozivati
ask raspitivati se
ask traziti
ask tražiti, zatražiti
active task zadatak u radu
ask for tražiti
ask for zahtijevati
askance iskosa
askance podozrivo
askew iskosa
askew koso
askew krivo
askew nakrivo
askew u stranu
asking molba
bask uživati
basket korpa
basket kotarica
basket košara
basket ball košarka
basket-ball košarka
basketball club košarkaški klub
basketball player košarkaš
cask bačva
cask bure
casket kutija
casket urna sa pepelom
flask boca
flask flaša
gas-mask gas-maska
mask krinka
mask kriti
mask maska
mask maskirati (se)
mask maskirati se
mask pretvarati se
multitasking sa više zadataka
multitasking višezadaćni rad
oxygen mask maska za kiseonik
problem task radni zadatak
single tasking pojedinačna obrada
task dužnost
task odrediti posao
task uposliti
task zadatak
task zadaća
task zaposliti
task force operativna grupa
taskbar ploča sa zadacima
taskbar options opcije za ploču sa z
unasked nepitan
unasked nepozvan
unmask demaskirati
unmask razobličiti
unmask razotkriti
unmask skinuti masku
waiting task zadatak koji čeka
wastepaper basket koš

Naš jezik Engleski jezik
asketa ascetic
asketski ascetic
asketski austere
bal pod maskama masquerade
biti raskalašan roister
ćaskanje chat
ćaskanje chatter
ćaskati chatter
cicijaški sordid
daska batten
daska board
daska plank
daska sill
daska-koturaljka skateboard
demaskirati unmask
fijasko fiasco
frakcionaški factious
gas-maska gas-mask
gruba omaška blunder
ići natraške move back
ići natraške to move back
kaskada cascade
kaskader stuntman
kaskadna veza tandem
kaskadni prikaz cascade
kaskadni prikaz svih cascade
kaskadni spoj tandem
košarkaški klub basketball club
krstaški rat crusade
laskanje blandishment
laskanje blarney
laskanje flattery
laskanje flummery
laskanje palaver
laskati adulate
laskati blandish
laskati blarney
laskati coax
laskati flatter
laskati slaver
laskati soap
laskati soothe
laskati wheedle
laskav complimentary
laskav flattering
laskav silken
laskav smooth tongued
laskav smooth-tongued
laskav soapy
laskavac adulator
laskavac flatterer
laskavac toady
ljuljaška swing
maska cloak
maska crust
maska disguise
maska goggles
maska mask
maska za kiseonik oxygen mask
maskara mascara
maskarada pageant
maskenbal masquerade ball
maskerada masquerade
maskirati disguise
maskirati (se) mask
maskirati se be in disguise
maskirati se mask
maskota mascot
naškoditi damage
naškoditi harm
naskroz throughout
natraške backwards
nemaskiran undisguised
neraskidiv permanent
neraskidiv unbreakable
nestaško mischief
nestaško rogue
nestaško urchin
odbojkaški klub volleyball club
odskočna daska spring board
omaška error
omaška inadvertence
omaška misdeed
omaška oversight
omaška slip
opaska note
opaska remark
plinska maska respirator
pljačkaški predatory
polaskati flatter
posebna opaska speciality
praskati bang
praskati bounce
praskati explode
praskav explosive
praskavica squib
praskozorje dawn
pret.raskoš profusion
pretjerana raskoš profusion
raskalašan abandoned
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ask
- prevod za riječ: ask


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| as | ash | asp | ass | bask | cask | mask | task |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba