Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
asp guja
asp jasika
asp trepetljika
asp zmija otrovnica
asparagus špargle
aspect gledište
aspect izgled
aspect izraz lica
aspect prizor
aspect spoljašnjost
aspect stanovište
aspect vanjština
aspen jasika
aspen od jasike
asperitiy grubost
asperitiy oštrina
asperity hrapavost
asperity neravnost
asperity oporost
asperity osornost
asperity oštrina (klime)
asperity teškoće
asperse klevetati
asperse poškopiti
asperse prskati
asperse sramotiti
aspersion kleveta
aspersion prskanje
aspersion škropljenje
asphalt asfalt
asphalt asfaltirati
asphaltic asfaltni
asphyxiate izazivati gušenje
aspic aspik
aspic pihtije
aspic zmija otrovn.
aspic zmija otrovnica
aspirant kandidat
aspirant pripravnik
aspirate usisavati
aspiration aspiracija
aspiration duh
aspiration nadanje
aspiration težnja
aspiration usisavanje
aspiration uvlačenje
aspiration želja
aspirator usisivač
aspire ciljati
aspire stremiti
aspire težiti
aspire žudeti
aspire žuditi
aspiring težnja
aspiring želja
blaspheme huliti na boga
blaspheme vredjati
blaspheme vrijeđati
clasp kopča
clasp obuhvatiti
clasp spona
clasp-nut rasječna navrtka
exasperate ozlijediti
exasperate razbesneti
exasperate razbjesniti
gasp dahtati
gasp zadihanost
gasp zadihati se
grasp shvatiti
grasp stezanje
grasp sčepati
hasp reza
rasp oštar zvuk
rasp rapša
rasp strugati
rasp turpija
rasp zveckati
rasp zveket
raspberry grdnja
raspberry malina
raspberry ukor
splasproof zaštićen od prskanja
ultraspeed ultrabrzina
unreasponable nerazuman
wasp osa
wasp osica
wasp zolja

Naš jezik Engleski jezik
aspik aspic
aspiracija aspiration
aspirant post graduate
aspirant post-graduate
dobro raspoloženje good humour
dobro raspoloženje good-humour
jako rasprostranjen widespread
koji se raspada putrid
kontrašpijunaža counterespionage
kvarilac raspoloženj killjou
kvazi-raspon semirange
loše raspoložen mumps
loše raspoloženje grouch
na raspolaganju available
napraviti raspored schedule
naspavati have a good sleep
naučne rasprave memoir
neraspoložen depressed
neraspoložen in a bad mood
neraspoložen listless
neraspoložen moody
neraspoloženje bad mood
neraspoloženje grudge
neraspoloženos disinclination
neraspoloženost disinclination
nevaspitan ill bred
nevaspitan ill mannered
nevaspitan ill-bred
nevaspitan ill-mannered
nevaspitan rude
nevaspitan spolit
nevaspitan unmannerly
oneraspoložiti discompose
oneraspoložiti indispose
oneraspoložiti upset
oneraspoložiti se be upset
povratno rasprostira back scatter
produkt raspada splinter
prom. raspored transpose
promijeniti raspored transpose
rasklopljiv, raspolo demountable
raspad breakup
raspadanje breakdown
raspadanje breakup
raspadanje disintegration
raspadanje putridity
raspadanje spall
raspadanje weathering
raspadanje atomskog spallation
raspadati decompose
raspadati s putrefy
raspadati s resolve
raspadati s shred
raspadati se disintegrate
raspadati se putrefy
raspadati se resolve
raspadati se shred
raspakovati unpack
raspaliti enkindle
raspaljen impassioned
raspaljiv quick tempered
raspaljiv quick-tempered
rasparen odd
raspasti se crumble
raspeće crucifix
raspevan soft
raspikuća profligate
raspikuća spendthrift
raspinjač spacer
raspirivati distend
raspis writ
raspitivanje inquiry
raspitivati se ask
raspjevan soft
rasplođavanje breeding
rasplođavati breed
rasplodjivanje propagation
rasplođivanje propagation
raspodela allotment
raspodela assignment
raspodeliti cull
raspodeliti distribute
raspodeliti share
raspodijeliti allot
raspodijeliti cull
raspodijeliti distribute
raspodijeliti share
raspodjela allocation
raspodjela allotment
raspodjela apportionment
raspodjela assignment
raspodjela authorization
raspodjeljena polja split field
raspolaganje disposal
raspolagati nečim have at one's disposal
raspolagati nečim have avaliable
raspoloviti halve
raspoložen cheerful
raspoložen heartly
raspoložen jocunt
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: asp
- prevod za riječ: asp


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| as | ash | ask | ass | gasp | hasp | rasp | wasp |


Morton Bensson Srpsko-Hrvatsko-Engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba