Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
a bit malkice, malko
abide boraviti
abide ostati veran
abide ostati vjeran
abide prebivati
abide pridržavati se
abide trpeti
abide trpiti
abide trpjeti
abide živeti
abide živjeti
abide čekati
ability darovitost
ability moć
ability platežna sposobnost
ability podobnost
ability pravna sposobn.
ability sposobnost
ability vještina
absorbin asorbovanje
absorbin koji upija
absorbin privlačan
absorbin upijanje
absorbin usisavanje
absorbin zanosan
absorbing koji upija
absorbing privlačan
absorbing upijanje
absorbing usisavanje
absorbing zanosan
acceptability mogućnost prijema
acceptability prihvatljivost
accessibility dostupnost
accessibility pristupačnost
acerbity oporost
adaptability prilagodljivost
adaptability upotrebljivost
adjustability podešljivost
admissibility dopustivost
admissibility mogućnost
adverbially priloški
aeroturbine avionska turbin
affability ljubaznost
affability predusetljivost
affability predusjetljivost
affability učtivost
alibi alibi
ambidextrous dvoličan
ambience ambijent
ambient koji okružuje
ambient okolina
ambient okolni
ambier konj kasač
ambiguity dvosmislenost
ambiguity nejasnost
ambiguity neodređenost
ambiguity neopredijeljenost
ambiguous dvosmislen
ambiguous nejasan
ambipolar ambipolarni
ambipolar dvopolni
ambition ambicija
ambition slavoljublje
ambition težnja
ambitious ambiciozan
ambitious nadobudan
ambitious častohlepan
amiability ljubaznost
amiability prijateljstvo
amiability prijatnost
amiability privlačnost
amicability druževnost
amicability prijateljstvo
amphibian amfibija
amphibian avion amfibija
amphibian avion-amfibija
amphibian vodozemac
amphibian vodozemni
amphibius amfibijski
amphibius vodozemni
anaerobic bezvazdušan
antibiotic antibiotik
arabian arabljanin
arabian arabljanka
arabian arapski
arabian nights arapske noći
arabian nights hiljadu jedna noć
arabic arapski
arabic arapski jezik
arbiter arbitar
arbiter izabrani sudija
arbiter posrednik
arbitrage arbitraža
arbitrage kupoprodajna valuta
arbitral award arbitražna odluka
arbitrary despotski
arbitrary neobuzdan
arbitrary neosnovan
arbitrary poizvoljan
arbitrary proizvoljan
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: bi?
- prevod za riječ: bi?

Naš jezik Engleski jezik
adresebilni addressable
aksiom biranja axiom of choice
alibi alibi
ambicija ambition
ambiciozan ambitious
ambijent ambience
ambipolarni ambipolar
ambis abyss
ambis precipice
amfibija amphibian
amfibijski amphibius
antibiotik antibiotic
aoutostabilizacija autostabilizer
arbitar arbiter
arbitar moderator
arbitraža arbitrage
arbitraža arbitration
arbitražna odluka arbitral award
arbitražni sud court of arbitration
arbitražni sudija referee
autobiografija autobiography
autobiografski autobiographic
automatski odabir ri automatic word selection
automobil autocar
automobil automobile
automobil car
automobil machine
automobil motor car
automobil motor-car
automobil motor
automobilist motorist
automobilski dijelov automobile parts
avion amfibija amphibian
avion-amfibija amphibian
avion-automobil aerocar
avionska turbin aeroturbine
babica midwife
bez stabilizaci unregulating
bezbijedan safe
bezbijedan secure
bezbijedno with safety
bezbijednost protection
bezbijednost safety
bezbijednost secure
bezbijednost security
biafin biaffine
biber biber
biber pepper
bibernica pepper box
bibernica pepper castor
bibernica pepper pot
bibernica pepper-box
bibernica pepper-castor
bibernica pepper-pot
bibilija scripture
biblija bible
biblija book
biblija scripture
biblijski biblical
bibliografski bibliographic
bibliotekar librarian
bibliteka library
bibliteke libraries
bič flog
bič lash
bič scourge
bič switch
bič thong
bič whip
biće being
biće creature
biće self
biće soul
biće iz bajke spirit
biceps biceps
bičevanje castigation
bičevati flog
bičevati scourge
bičevati slash
bičevati switch
bičevati welt
bičevati whip
bicikl bicycle
bicikl machine
biciklista bicyclist
biciklista cyclist
bidet bide
bife bar
bife buffet
bife snack bar
bife snack-bar
bifedžija barkeeper
bifilarni bifilar
biftek steak
bifurkacioni bifurcational
bigamija bigamy
biharmonijski biharmonic
bihomorfan biholomorphic
bijeda disaster
bijeda misery
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: bi?
- prevod za riječ: bi?


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| i | be | bib | bid | big | bin | bit | bik | by | li | bi? | mi | ni | pi | ti | vi |


Njemačko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba