Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
i ja
a bit malkice, malko
a little malkice, malko
a little pomalo
a long time ago odavno, odavna
a priori aprioran
a temperature variation promjena temperature
abandoning napuštanje
abaxial van osovine
abaxial vanosni
abbrevation kratica
abbrevation skraćenica
abbrevation skraćenje
abbreviate skratiti
abbreviation abrevijatura
abbreviation kratica
abbreviation skraćenica
abbreviation skraćenje
abdicate abdicirati
abdicate dati ostavku
abdicate odreći se
abdication abdikacija
abdication odricanje
abdominal trbušni
abduction otmica
abecedarian po abecedi
abelian abelovski
aberration skretanje
aberration zastranjivanje
abide boraviti
abide ostati veran
abide ostati vjeran
abide prebivati
abide pridržavati se
abide trpeti
abide trpiti
abide trpjeti
abide živeti
abide živjeti
abide čekati
ability darovitost
ability moć
ability platežna sposobnost
ability podobnost
ability pravna sposobn.
ability sposobnost
ability vještina
ablation odnošenje
ablation odsijecanje
ablation odstranjenje
ablative ablativ - gramatički
ablative gram. ablativ
able bodied snažan
able bodied zdrav
able-bodied snažan
able-bodied zdrav
ablution ispiranje
ablution pranje ritualno
abolish abolitirati
abolish poništiti
abolish ukinuti
abolish uništiti
abolition abolicija
abolition obustava
abolition poništenje
abolition ukidanje
abominable gadan
abominable gnusan
abominable odbijajući
abominable odvratan
abomination odvratnost
aborginal prastari
aborginal prvobitni
aboriginal iskonski
aboriginal prvobitni
aboriginal starosedelac
aboriginal starosjedilac
aboriginal urodjenički
aboriginal urođenički
abortion abortus
abortion nedonošče
abortion neuspjeh
abortion pobačaj
abortive jalov
abortive neuspeo
abortive neuspio
abortive prevremen
abortive prijevremen
abortive zaostao
abortive attempt nedonošče
aboundin izdašan
abrasion abrazija
abrasion izoštrenost
abrasion trenje
abrasion trošenje stena
abrasion trošenjenje stijena
abrasion zguljivanje
abrasive koji se brusi
abrasive kojim se brusi
abridge lišiti
abridge ograničiti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: i
- prevod za riječ: i

Naš jezik Engleski jezik
i administer
i also
i and
i ought
(javno) prizn. avowal
(mali) vir eddy
200-godišnjica bicentenary
21 šiling guinea
238 litara hogshead
abdicirati abdicate
abdikacija abdication
abecedni alphabetic
abelovski abelian
ablativ - gramatički ablative
ablendovati dip headlights
abolicija abolition
abolitirati abolish
abortirati abort
abortirati miscarry
abrazija abrasion
abraziv abradant
abrevijatura abbreviation
acetilen acetylene
aciklički acyclic
adalin adaline
adaptacija adaptation
adaptirati adapt
adaptivan adaptive
adhezija adhesive
adhezivnost adhesiveness
adicioni član add gate
adijabatički adiabatic
adijabatski adiabatic
adion adion
aditivan additive
administracija administration
administrativni administrative
administrator administrator
admiral admiral
admiralitet admiralty
admiralitet navy
admiralski brod admiral
admiralski brod flagship
admitansa admittance
adresebilni addressable
adresiran addressed
adresiranje addressing
adresirati address
adresni brojač address counter
adsorbentni materija adsorbent
adutirati trump
advokatska kancelari lawyer's office
advokatska kancelari solicitor's office
aerodin aerodyne
aerodinamičan aerodynamic
aerodinamičan streamlined
aerodinamički aerodynamical
aerodinamički profil airfoil
aerodinamika aerodynamics
aerofizika aerophysics
aerologija aerology
aeromehanika aeromechanics
aeromiting air displays
aeromiting air show
aeronautički aeronautical
aeropsihograf aeropsychograph
aerostatični aerostatic
aerostatika aerostatics
aerotijelo aerofoil
afektacija affectation
afektirati be affected
afektirati mince
afinitet affinity
afirmacija affirmation
afirmisati affirm
Afrika africa
Afrikanac african
afrikanac african
Afrikanka african
afrikanka african
afrikanski african
agencija agency
agencije agencies
agitacija agitation
agitator agitator
agitirati agitate
aglomerisati agglomerate
aglutinacija agglutination
agonija agony
agrarni agrarian
agregatni aggregate
agresija aggression
agresivan aggressive
agresivan offensive
agronomija agronomy
agronomski fakultet faculty of agriculture
ahromatičan achromatic
ahromatisati achromatize
ahromatizacija achromatisation
ahromatizam achromatism
akademija academy
akademija likovnih u academy of fine arts
akademija scenskih u academy of dramatic arts
akademije academies
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: i
- prevod za riječ: i


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | u | o | iz | c | li | h | if | im | | in | is | it | mi | ni | pi | q | g | s | ih | ti | k | vi |


Latinski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba