Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
binary binarni
binary dvojni
binary koji ima dva dijela
binary koji ima par
binary coded binarno kodiran
binary digit binarna cifra
binary item binarna riječ
binary-coded binarno kodiran
binary-decimal binarno-decimal
binaural stereofonski
combination kombinacija
combination spoj
key combinations kombinacija tipaka
turbinate oblika čigre
turbinate spiralan
turbinate zavojit
turbination spiralno
turbination zavojito kretanje
uncombinable nesjedinjiv
uncombinable nespojiv

Naš jezik Engleski jezik
bina platform
bina scene
bina stage
binarna brojka bit
binarna cifra binary digit
binarna riječ binary item
binarni binary
binarni scale-of-two
binarni broj bit
binarno kodiran binary coded
binarno kodiran binary-coded
binarno-decimal binary-decimal
binarno-decimalni bidecimal
bobina bobbin
bobina spool
brodska kabina berth
dažbina tax
dubina altitude
dubina deep
dubina depth
dubina profound
dubina profundity
dubina glasa depth
dubina navoja depth of thread
dubina reza depth of cut
glasačka kabina polling booth
glasačka kabina polling-booth
glavna osobina staple
gluva kabina silence-cabinet
grbina bran weir crest
isturena kabina cab on engine
jazbina burrow
jazbina den
jazbina lair
jazbina nest
kabina booth
kabina cab
kabina cabin
kabina cage
kabina cockpit
kabina nacelle
kabina taksi
kabina dizalice winch-house
kabina za glasanje polling booth
kabina za šaptača prompt box
kombinacija combination
kombinacija plan
kombinacija tipaka key combinations
kombinat industrial complex
lična osobina peculiar
lična osobina peculiarity
lisičja jazbina foxhole
loša osobina demerit
nasledj.osobina reversion
naslijeđena osobina reversion
osobina attribute
osobina characteristic
osobina feature
osobina make up
osobina makeup
osobina nature
osobina property
osobina savour
otadžbina fatherland
otadžbina homeland
otadžbina motherland
pamučni kombinat cotton nill
pilotska kabina cockpit
porudžbina order
postojbina homeland
rodbina affinity
rodbina clan
rodbina people
sudbina allotment
sudbina destination
sudbina destiny
sudbina fate
sudbina portion
sudbina providence
sudbina star
sudbina weird
tekstilni kombinat textile mill
telefonska kabina call-box
tribina scaffold
tribina tribune
turbina tub-wheel
turbina turbine
užljebina coulisse
vodena turbina water turbine
vodena turbina water-turbine


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bin | bind | ina | dina | buna | mina |


Turski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba