Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
abdominal trbušni
abominable gadan
abominable gnusan
abominable odbijajući
abominable odvratan
abomination odvratnost
alumina alumina
alumina glina
artificial insemination umjetna oplodnja
contaminate zaprljati
contaminate zaraziti
contamination infektivnost
contamination zagađivanje
contamination zaraza
contamination zaraženost
criminal kriminalac
criminal kriminalan
criminal zločin
criminal zločinački
culminate doći do kraja
culminate doći do vrha
culmination kulminacija
decontaminate dezinfikovati
decontaminate raskužiti
denominate nabrojan
denominate naimenovati
denominate nazivati
denomination apoen
denomination naimenovanje
denomination naziv
denomination veroispovest
denomination vjeroispovijes
denomination vrednost novca
denomination vrijednost novca
denominator imenilac
denominator imenitelj
determinant determinanta
determinant odlučuj. faktor
determinant odlučujući faktor
determinant odrednica
determinate konačan
determinate odrediti
determinate odredjen
determinate određen
determination odlučnost
determination odredba
determination određivanje
discriminate odvajati
discriminate praviti razlik
discriminate praviti razliku
display terminal video terminal
disseminate rasturati
disseminate razbacivati
disseminate sejati
disseminate sijati
dominant dominantan
dominant koji gospodari
dominant nadmoćan
dominate dominirati
dominate gospodariti
domination dominacija
effeminacy raznježenost
effeminacy ženstvenost
effeminacy ženstvenst
eliminate eliminisati
eliminate isključiti
eliminate otkloniti
eliminate otstraniti
elimination isključenje
elimination otklanjanje
examination ispit
examination pregled
exterminate iskoreniti
exterminate iskorjeniti
exterminate istrebiti
exterminate istrijebiti
extermination iskorenjivanje
extermination iskorjenjivanje
extermination istrebljivanje
extermination istrebljivanje, istr
extermination uništenje
germinate klijati
having a criminal record kažnjavan
illuminant izvor svetlosti
illuminant izvor svjetlosti
illuminate osvetliti
illuminate osvijetliti
incriminate optužiti
indeterminate neodredjeno
indeterminate neodređeno
inseminate sejati
inseminate sijati
insemination sejanje
insemination sijanje
interminable beskonačan
interminable dosadno dug
laminated lisnat
laminated pločast
laminated spring lisnata opruga
microscopic examination mikroskopsko ispitiv
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mina
- prevod za riječ: mina

Naš jezik Engleski jezik
mina mien
mina mine
mina slate pencil
mina slate-pencil
mina torpedo
alumina alumina
aluminantni aluminous
čistač mina minesweeper
detektor mina mine detector
determinanta determinant
dezaktiviranje mina mine disposal
diskriminacija discrinimation
dominacija domination
dominantan dominant
kompleksna strmina transadmittance
kriminal crime
kriminalac criminal
kriminalac felon
kriminalan criminal
kulminacija culmination
magnetska mina magnetic mine
mina iznenađenja booby-trap
minare, minaret minaret
muška dominacija sexism
nagazna mina pressure mine
nominalan nominal
nominativ nominative
nominavitni nominative
pasmina breed
pasmina race
plutajuća mina floating mine
polagač mina miner
polaganje mina mine laying
polica od kamina mantelpiece
potezna mina tripwire mine
pronominalan pronominal
protivoklopna mina antitank mine
rad sa minama blasting
rasprskavajuća mina fragmentation mine
seminar seminar
seminar seminary
strmina adscent
strmina ascent
strmina chute
strmina escarpment
strmina precipice
strmina slope
strmina steep
strmina tilt
terminal terminal block
terminal terminal
terminator terminator
tmina blackness
velika zapremina bulk
video terminal display terminal
zapremina size
zapremina volume
zapremina u jar yardage


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| tmina | ina | mana | dina | misa | mica | mind | mine | mini | mink | mint | minx | mena | bina |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba