Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
budge mrdnuti
budge pomeriti se
budge pomjeriti se
budge preokrenuti se
budge promeškoljiti
budget budžet
budget proračun
budgetary budžetski
capital budget finansijski plan
capital budget osnovni budžet
over budget prekoračenje proraču


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| badge | badger | barge | beige | bide | bode | bridge | bud | buddy | budget | bug | buggy | bugle | bulge | bulged | bundle | bung | bungle | cadge | cudgel | dodge | drudge | edge | fudge | grudge | hedge | huge | judge | ledge | lodge | lunge | midge | nude | nudge | pudgy | purge | ridge | rude | sedge | sludge | surge | trudge | urge | wedge |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba