Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
cop policajac
azel scope pokazivanje azimuta-
backup copy sigurnosna kopija
backup copy (file) sigurnosna kopija (d
baroscope barometar
baroscope baroskop
blister-copper blister-bakar
cope boriti se
cope izaći na kraj
copeck kopejka
copious bogat vodom
copious obilan
copious rječit
coplimentary close završna forma-pozdra
copper bakar
copper bakarni novčić
copper kotao
copperas zelena galica
copperhead bjelouška
coppersmith's shop kazandžijska radnja
copula saveznik
copula sveznik
copula veza
copulate polno opštiti
copy duplikat
copy kopija
copy kopirati
copy kopirati
copy precrtati
copy prepisati
copy primerak
copy primjerak
copy book bilježnica
copy book sveska
copy-book beležnica
copy-book sveska
copying kopiranje
copying lathe kopirni strug
copying shop kopirnica
copyright autorsko pravo
cornucopia rog izobilja
create a copy izradi kopiju
episcopal episkopski
gyroscope žiroskop
helicopter helihopter
hygroscopic higroskopan
invoice copy kopija računa
microscope mikroskop
microscopic examination mikroskopsko ispitiv
namber of copies broj kopija
periscope periskop
photocopier aparat za kopiranje
photocopier fotokopiranje
photocopy fotokopija
photocopy fotokopirati
scintilloscope scintiloskop
scleroscope skleroskop
scope delokrug
scope djelokrug
scope domašaj
scope domen
scope domet
scope domet
scope elektrolučna cijev
scope indikator
scope kompetencija
scope obim
scope opseg
scope opseg vrednovanja
scope oscilograf
scope područje
scope područje važenja
scope polje rada
scope svrha
scope vidik
scope vidokru
scope vidokrug
scriptoscope skriptoskop
seismoscope seizmoskop
sniperscope snajperski nišan
spectroscope spektroskop
spectroscopic spektroskopski
spectroscopy spektroskopija
sycophant udvorica
sycophant ulizica
syncope sinkopa
telescope kompresovati
telescope sudariti se
telescope teleskop
telescopic teleskopski
thermoscope termoskop
triniscope triniskop
ultramicroscope ultramikroskop
vectoscope vektorskop
vibroscope vibroskop
wamoscope vamoskop

Naš jezik Engleski jezik
ćopati amble
ćopati limp
ćopav lame
čopor flock
čopor herd
čopor pack
čopor pasa harrier
kićoperna žena puss
kočoperiti se peacock


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| top | cap | chop | cob | cod | cog | col | con | coo | coop | cope | copy | cot | cow | coy | crop | cup | kop | fop | hop | lop | mop | pop | sop |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba