Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
cod bakalar
absolute code apsolutni kod
autocode autokod
autocode autokod jezik
autocode automatski kodirati
bar code linijski kod
binary coded binarno kodiran
binary-coded binarno kodiran
cod fish bakalar
cod liver jetra bakalara
cod-liver jetra bakalara
coddle maza
code kod
code kodirati
code zakonik
code zbornik zakona
code šifrirati
code number poštanski broj
codes skrivene oznake u do
codex kodeks
codger osobenjak
codify šifrirati
crocodile krokodil
decode dekodirati
decode dešifrirati
encode šifrovati u digitaln
machine code mašinski kod
molly coddie maza
molly coddie maziti
molly coddie mekušac
molly coddie razmaženo
molly coddie tetošiti
molly-coddie maza
molly-coddie maziti
molly-coddie mekušac
molly-coddie razmaženo
molly-coddie tetošiti
penal code krivični zakonik
postal code poštanski broj
postcode poštanski broj
semivocoder poluvokoder
severity code kod za provjeru
transcode prenosni ko
vocoder kodni uređaj
vocoder vokoder
weighted code težinski ko
zip code poštanski broj


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| kod | od | bod | pod | cad | rod | clod | cob | code | cog | col | cold | con | coo | cop | cord | cot | cow | coy | cud | vod | hod | god | jod | nod | sod |


Turski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba