Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
cord konopac
accord akord
accord dati
accord saglasnost
accord sklad
accord skladnost
accord slaganje
accord složiti se
accord sporazum
accordance podudarnost
accordance slaganje
accordin po riječima
accordin prema
accordin prema tome
accordin prema tvrđenju
accordin saglasno
according po rečima
according po riječima
according prema
according prema tome
according prema tvrđenju
according saglasno
according to sample vjeran uzorak
accordingly na taj način
accordingly prema tome
accordingly zato
accordion harmonika
accordionist harmonikaš
addition record dodatni zapis
addition record novi slog
audit recorder pisač protokola
base record osnovni podatak
base record osnovni slog
concord saglasnost
concord sklad
concord sloga
concordance file datoteka podudarnost
cordial srdačan
cordite bezdimni barut
cordon kordon
cordon lanac
corduroy prugasti baršun
corduroy velvet
data record slog podataka
disaccord neslaganje
disaccord razilaženje
discord ne slagati se
discord nesklad
discord nesloga
discordant nesložan
for the record za objavu
having a criminal record kažnjavan
keep a records evidentirati
long-playing record lon-plej ploča
off the record u povjerenju
record gramofonska pl.
record gramofonska ploča
record knjižiti
record memoari
record ovjekovječiti
record ploča
record protokol
record rekord
record slog podataka
record snimati na magnetofo
record snimiti
record svedočanstva
record svjedočanstva
record ubilježiti
record upisati
record zabeleška
record zabeležiti
record zabilješka
record zabilježiti
record zapis , snimak
record zapisati
record zapisnik
record block blok slogova
record player gramofon
recorded time obuhvaćeno vrijeme
recording bilježenje, registro
recording instrument sprava , bilježnica
records evidencija
self-recording samoregistracijski
self-recording samoregistrirajući
spanned record spojeni zapis
spinal cord leđna moždina
tape recorder magnetofon
tape-recorder magnetofon
tape-recorder video rikorder
telerecorder telepisač
telerecording teleregistracija
track record putna staza
trailer record dodatni slog
trailer record završni slog
unit record bušena kartica
vibrorecord vibrogram
vocal cords glasnice
x-y recorder x-y registrator


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| card | chord | cod | cold | core | cork | corn | gord | ford | lord | word |


Ilustrirani engleski rječnik za osnovnu školu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba